PGE partnerem Wigierskiego Parku Narodowego

zk

02.05.2022 08:28 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja PGE partnerem Wigierskiego Parku Narodowego

Partnerzy portalu

 PGE partnerem Wigierskiego Parku Narodowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE

PGE nawiązała współpracę z Wigierskim Parkiem Narodowym, dzięki której w 2022 roku zostaną zrealizowane aktywności z zakresu promowania postaw ekologicznych, ochrony przyrody, popularyzacji aktywności sportowych na obszarach leśnych, aktywizacji młodzieży szkolnej oraz seniorów, jak również edukacji na temat gatunków zwierząt występujących na terenach Parku. Działania te zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji PGE w ramach projektu „Z energią łączymy pokolenia”.

Współpraca z parkami narodowymi to istotny element działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska, spójny z naszą strategią biznesową, która zakłada realizację ambitnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Prowadząc w zielonej zmianie realizujemy nie tylko zakrojony na szeroką skalę plan zielonych inwestycji energetycznych, ale także szereg działań z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Wigierski Parki Narodowy to już piąty park narodowy, z którym podjęliśmy współpracę. Dzięki naszemu wsparciu wspólnie zrealizujemy działania edukacyjne, przyrodnicze i informacyjne skierowane zarówno do dzieci, jakii dorosłych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Edukacja przyrodnicza jest istotną funkcją każdego parku narodowego w Polsce, w tym także Wigierskiego Parku Narodowego. Przywiązujemy ogromną wagę do jej wdrażania, rozwijania i ciągle poszukujemy nowych sposobów na podniesienie skuteczności naszych działań edukacyjnych. Przygotowanie ludzi do zachowywania równowagi między naturą i cywilizacją jest procesem długotrwałym i trudnym, a akceptacja równowagi i wszelkich konsekwencji z niej wynikających jest możliwa tylko przez osoby o określonym poziomie świadomości i kultury ekologicznej. Mówiąc krótko - ludzie nie zaczną chronić świata natury, jeśli wcześniej nie pokochają i nie zrozumieją go. Dzięki współpracy z Fundacją PGE możemy uruchomić cały nasz potencjał w zakresie edukacji przyrodniczej i zintegrować jednocześnie różne grupy odbiorców naszych imprez – począwszy od najmłodszych, młodzież, dorosłych, seniorów. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci istotnie zmienił się sposób rozumienia i doświadczania przyrody przez ludzi, jesteśmy świadomi  globalnych zagrożeń środowiska naturalnego, ale nie mamy często osobistej relacji i doświadczania przyrody. W naszym programie stawiamy na bezpośredni kontakt z naturą – powiedział Tomasz Huszcza, Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Jednym z pierwszych wspólnych działań PGE i Wigierskiego Parku Narodowego jest organizacja konkursu „Energia z Lasu” polegającego na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego zjawiska zachodzące w przyrodzie, na terenie parku i otuliny. Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach Wigierskiego Parku Narodowego i Fundacji PGE: fundacjapge.pl


W kwietniu br., dzięki wsparciu PGE, odbył się „Poranek Dzięcioła”, czyli wycieczka terenowa z obserwacją dzięciołów i innych ptaków bytujących na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Zrealizowany został także rodzinny trening sportowy na ścieżkach w Krzywem - „Przyrodnicze Warsztaty Ruchowe”, jak również „Noc Sów”, czyli wieczorne spotkanie z ornitologiem połączone z nasłuchem puszczyków występujących na obszarze parku.

Wkrótce odbędą się kolejne wydarzenia organizowane wspólnie przez Fundację PGE i Wigierski Park Narodowy, między innymi, cykl leśnych zajęć nordic walkig „Odetchnij lasem”, spotkania z ekspertami przyrodniczymi, wakacyjne pokazy filmów przyrodniczych, treningi sportowe dla rodzin i seniorów oraz wycieczki terenowe i zajęcia edukacyjne o zwierzętach występującymi w parku.

Wigierski Park Narodowy wyróżnia niezwykłe bogactwo jezior otoczonych rozległymi lasami. Oprócz największego i słynnego ze swej malowniczości jeziora Wigry, w parku znajduje się aż 41 naturalnych zbiorników wodnych. Przez park przepływa Czarna Hańcza, będąca dopływem Niemna. W północnej części parku płyną rzeki o bystrym nurcie: Kamionka, Wiatrołuża i Maniówka. Szczególnie wyróżnia się dobrze wykształconym i urozmaiconym krajobrazem pojeziernym najmłodszego zlodowacenia. Ten leśno-jeziorny krajobraz uzupełniają otwarte tereny wsi, pól i łąk, z urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

PGE od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwami z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.