Podsumowanie ESG - PepsiCo prezentuje przykłady pionierskich zmian w branży

Strona główna Klimat, Edukacja Podsumowanie ESG - PepsiCo prezentuje przykłady pionierskich zmian w branży

Partnerzy portalu

 Podsumowanie ESG - PepsiCo prezentuje przykłady pionierskich zmian w branży - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pepsico.com

Po raz pierwszy od czasu wdrożenia strategii PepsiCo Positive (pep+), firma opublikowała swoje Podsumowanie w Zakresie Działań Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego (ESG). Pep+ to strategiczna i kompleksowa transformacja biznesu skupiona wokół zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego, które tworzą wartość i przyczyniają się do wzrostu, inspirując pozytywne zmiany.

Podsumowanie ESG roku 2021 stanowi ewolucję w stosunku do wcześniejszych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju firmy PepsiCo. Przede wszystkim podkreśla ono sposób, w jaki firma łączy swoje marki, pracowników i skalę działań by wytyczyć nowy kierunek pozytywnych działań na rzecz planety i ludzi, a także, aby inicjować postęp poprzez pionierskie w branży zobowiązania.

Strategia pep+ jest widoczna w każdym aspekcie działalności PepsiCo. Podsumowanie ESG 2021 przedstawia pierwsze postępy i przykłady jej zastosowania w obrębie trzech filarów – Pozytywnego Rolnictwa, Pozytywnego Łańcucha Wartości oraz Pozytywnych Wyborów.

Pozytywne rolnictwo

• Regeneracyjne praktyki rolne na powierzchni ponad 345 000 akrów tj. 139 616 ha, są ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 7 000 000 akrów tj. 2 832 799,5 ha – co stanowi zaplanowany do 2030 roku „ślad rolniczy” PepsiCo.

• PepsiCo wsparło również kobiety-rolniczki i społeczności wiejskie poprzez inicjatywy takie jak warte 20 milionów dolarów partnerstwo USAID, pomagające przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety, a także Fundusz Rolniczy Nowej Generacji tworzony wraz z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju (IADB) o wartości 2 milionów dolarów, demonstrując rozwiązania uwzględniające problematykę płci w łańcuchach dostaw rolnych w Republice Dominikany, Ekwadorze i Gwatemali. W ten sposób PepsiCo rozpoczęło działania w kierunku nowego celu pep+, który zakłada poprawę warunków życia ponad 250 000 osób w obrębie rolniczego łańcucha dostaw i społeczności PepsiCo.

Pozytywny łańcuch wartości

• Organizacja buduje pozytywny łańcuch wartości. Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 zostały zmniejszone o 25%. Obecnie 70% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w operacjach bezpośrednich PepsiCo czerpie ze źródeł odnawialnych. W 2021 r. emisje z zakresu 3 – które stanowią 93% emisji firmy – wzrosły o 5% w porównaniu z rokiem 2015, głównie ze względu na bezprecedensowy rozwój biznesu.

• Efektywność wykorzystania wody w PepsiCo została poprawiona w odniesieniu do roku 2015 o 18% na obszarach wysokiego ryzyka niedoboru tego surowca w stosunku do celu założonego do 2025 r. tj. 25%. Lokalnym zlewniom zwrócono 34% pobranej w 2021 roku do wykorzystania wody tj. około 6,1 miliarda litrów. Ponadto od 2006 r. PepsiCo zapewniło dostęp do bezpiecznej wody 68 milionom ludzi na całym świecie – co stanowi połowę założonej przez firmę do 2030 r. grupy docelowej (100 milionów ludzi).

• W obszarze ładu korporacyjnego zwiększono reprezentację osób rasy czarnej do 8,3%, a reprezentację latynoską do 9,5% na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych. Celem organizacji jest osiągniecie 10% zatrudnionych na podobnych stanowiskach w każdej z tych grup do roku 2025 r. Jednocześnie w skali światowej firma osiągnęła próg 43% kobiet na stanowiskach kierowniczych w porównaniu z celem 50%, który ma zostać zrealizowany do 2025 r.

Pozytywne wybory

• Cztery lata przed zaplanowanym terminem, PepsiCo osiągnęło cel redukując tłuszcze nasycone w 75% portfolio produktów spożywczych. Ich zawartość nie przekracza 1,1 grama na 100 kalorii. Ponadto 53% asortymentu napojów PepsiCo ma obecnie mniej niż 100 kalorii pochodzących z dodatku cukrów na porcję wielkości 12 uncji (0,34 kg). 66% spośród wygodnych do spożycia produktów spożywczych PepsiCo nie przekracza 1,3 miligrama sodu na jedną kalorię.

„Zaangażowanie i działania PepsiCo na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonego i prężnego systemu żywnościowego są bezkompromisowe. Jesteśmy dumni z postępów w ramach naszych nowych oraz zaktualizowanych celów w obszarze pep+, jakie osiągnęliśmy w 2021 r. – powiedział Jim Andrew, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo. – Nasza firma chce rozwijać się w sposób zrównoważony przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia i nie dokonamy tego sami. Dlatego we współpracy z naszymi partnerami w łańcuchu wartości, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rządu będziemy nadal inwestować w działania, innowacje i partnerstwa, które umożliwią nam stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Podsumowanie ESG 2021 dostępne w formie cyfrowej zostało zaprojektowane tak, aby płynnie odsyłać czytających do zbioru terminów ESG (A-Z) firmy PepsiCo. Stanowią one bieżącą, głęboką analizę około 50 tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które odnoszą się do strategii ESG PepsiCo. Zapewnia to zainteresowanym osobom dostęp do aktualnych informacji i śledzenie ram czasowych realizowanych projektów. Oprócz kontynuowania tradycyjnej polityki przejrzystości w zakresie raportowania, PepsiCo zamierza co roku publikować Podsumowanie ESG.

Tegoroczne Podsumowanie i wszystkie materiały do pobrania dostępne są tutaj>> pepsico.com


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.