Polska Organizacja Biometanu apeluje do minister klimatu o aktualizację Krajowego Planu Energii i Klimatu

14.03.2024 10:33 Źródło: Polska Organizacja Biometanu
Strona główna Energetyka, OZE Polska Organizacja Biometanu apeluje do minister klimatu o aktualizację Krajowego Planu Energii i Klimatu

Partnerzy portalu

Polska Organizacja Biometanu apeluje do minister klimatu o aktualizację Krajowego Planu Energii i Klimatu  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Polska Organizacja Biometanu

Polska Organizacja Biometanu („POB”) wystosowała formalne stanowisko do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności dalszej aktualizacji Krajowego Planu Energii i Klimatu („KPEiK”) oraz w sprawie niezbędnych i pilnych do wdrożenia postulatów legislacyjnych na rzecz rozwoju produkcji biometanu w Polsce.

Członkowie Polskiej Organizacji Biometanu szacują swoje zaangażowanie finansowe w projekty biometanowe, obejmujące przygotowanie i rozwój, oraz budowę instalacji OZE do 2030 r., na poziomie CAPEX co najmniej 17,5 mld zł i dostrzegają możliwości produkcji w Polsce nawet 2 mld m3 biometanu rocznie.

„Aby zrealizować te cele potrzebne są jednak istotne zmiany legislacyjne oraz zagwarantowanie branży czytelnej i długoterminowej państwowej strategii na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce w dokumentach typu KPEiK i PEP2040. Inwestorzy potrzebują wsparcia ze strony nowego Rządu, stabilności i jasnych reguł działania. O te wszystkie zmiany apelujemy i dzisiaj formalnie przekazujemy nasze postulaty, wypracowane w gronie członków POB do Minister Klimatu i Środowiska” – powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB

„Wiele największych krajów unijnych już pokazuje jak wiele korzyści dostarcz im dynamiczny rozwój rynku biometanu. Zaczynali oni jednak od strategii i dokumentów politycznych oraz kompleksowej legislacji. Polska jak najszybciej powinna do nich dołączyć” – dodaje Michał Tarka.

POB wskazuje na następujące postulaty:

1) Uwzględnienie celu produkcji biometanu na rok 2030 w KPEiK na poziomie 2 mld m3 oraz uwzględnienie konkretnych ilości biometanu jako paliwa transformacji energetycznej także dla innych działów gospodarki poza transportem.

2) Objęcie instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometan również większych instalacji OZE powyżej 1 MW poprzez wprowadzenie okresu przejściowego poprzedzającego wdrożenie docelowego instrumentu wsparcia opartego na konkurencyjnym postępowaniu przetargowym (aukcji).

3) Objęcie instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu transportowanego również w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

4) Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających lepszą integrację instalacji OZE wytwarzających biometan z sieciami gazowymi.

5) Wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowalnym instalacji OZE wytwarzających biometan.

6) Umożliwienie wykorzystania biometanu w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez podmioty do tego zobowiązane.

***

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych, transportowych oraz dekarbonizacji przedsiębiorstw energochłonnych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem paliwowym i energetycznym tworzącym rdzeń tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza paliwo i energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest już ponad 1300 wytwórni biometanu, w Polsce nie ma ani jednej.

W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, PGNiG Bioevolution (grupa Orlen), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polska Grupa Biogazowa (grupa Total), Duon, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), oraz Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej i paliwowej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu paliw gazowych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym oraz posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.