Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding

Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding - ZielonaGospodarka.pl
06.04.2023 15:17
Strona główna Energetyka, OZE Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding

Partnerzy portalu

Polsko-mołdawskie porozumienie. Towarowa Giełda Energii oraz Energocom podpisały Memorandum of Understanding - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PAP MediaRoom

Towarowa Giełda Energii S.A. oraz mołdawska spółka państwowa Energocom S.A. podpisały w Kiszyniowie, stolicy Republiki Mołdawii, porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding). Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń między organizacjami, w tym przede wszystkim zapoznanie strony mołdawskiej z zasadami funkcjonowania giełdowych rynków towarowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Głównym założeniem podpisanego 5 kwietnia 2023 r. porozumienia (Memorandum of Understanding, MoU) jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii S.A. a Energocom S.A. Na mocy dokumentu obie strony przyjęły trzy podstawowe cele nawiązanej kooperacji: przedstawienie stronie mołdawskiej przez TGE zasad funkcjonowania giełdowych rynków towarowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, biorąc pod uwagę aspekty regulacyjne, organizacyjne oraz rynkowe, a także zapoznanie Energocomu z regułami członkostwa na warszawskiej Giełdzie oraz wspieranie procesu budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w Mołdawii.

„Podpisanie przez TGE porozumienia o współpracy z Energocomem to dla nas swoisty >>pierwszy krok<< na mołdawskim rynku. Jako dojrzała organizacja dostrzegamy znaczący potencjał biznesowy wynikający przede wszystkim z ogromnych potrzeb w zakresie modernizacji i transformacji gospodarki państwa naszych partnerów. Aktywność TGE wpisuje się również w rozwijające się relacje polsko-mołdawskie oraz otwartość Kiszyniowa na współpracę z Unią Europejską, co tworzy dobry klimat dla podejmowania wspólnych projektów biznesowych” - mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Towarowej Giełdy Energii.

Zgodnie z założeniami MoU, Towarowa Giełda Energii będzie wspierać stronę mołdawską poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w organizowaniu oraz prowadzeniu obrotu dla ekonomicznie kluczowych towarów, takich jak energia elektryczna, gaz ziemny czy produkty rolno-spożywcze.

„To porozumienie jest dla nas szansą na wymianę doświadczeń, ale także pierwszym krokiem do działania w przyszłości na polskim rynku energii” - zauważa Victor Binzari, pełniący obowiązki dyrektora Energocom S.A.

Rozpoczynając współpracę z Energocomem, obaj partnerzy zakładają, że dobre praktyki w zakresie funkcjonowania choćby giełdowego rynku energii i gazu w Polsce czy światowy standard w obsłudze transakcji handlowych oraz ich rozliczeń na TGE uda się z sukcesem przenieść na grunt mołdawski, co z pewnością przyczyni się do procesu budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w tym kraju.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Giełda jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Od 15 listopada 2017 r. TGE prowadzi działalność na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC. 19 listopada 2019 r. Giełda uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. Giełda znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Od marca 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Energocom S.A. jest spółką należącą w 100% do państwa, powołaną do życia w 2004 r. Prowadzi obrót gazem i energią elektryczną, a także odpowiada za utrzymywanie strategicznych zapasów gazu ziemnego dla Mołdawii. Od października 2022 r. spółka jest członkiem rumuńskiego operatora rynku gazu i energii (OPCOM) oraz towarowych platform giełdowych prowadzonych dla energii przez Rumuńską Giełdę Towarową (BRM). W ostatnich miesiącach spółka aktywnie korzystała z infrastruktury gazociągowej w Mołdawii, Rumunii, Ukrainie, Bułgarii i Grecji (w tym z IGB - interkonektora Grecja - Bułgaria oraz TAP - Gazociągu Transadriatyckiego) do celów zakupów gazu.

Źródło informacji: Towarowa Giełda Energii

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.