Ponad 2,9 mld zł zysku EBITDA Grupy Tauron w pierwszym półroczu 2021

zk

16.09.2021 09:25 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Ponad 2,9 mld zł zysku EBITDA Grupy Tauron w pierwszym półroczu 2021

Partnerzy portalu

W pierwszym półroczu br. Grupa Tauron wypracowała 382 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – przekroczyła 2,9 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 1,3 mld zł - wynika z opublikowanych w środę danych.

Jak ocenił w komentarzu do osiągniętych w pierwszym półroczu wyników p.o. prezesa Taurona Artur Michałowski, obecna i przyszła sytuacja Grupy determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe wymuszające szybkie zmiany strukturalne w sektorze energetycznym.

"W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę Tauron uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie Grupy na rynku kapitałowym. Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian" – powiedział Michałowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak wynika z informacji Taurona, na osiągnięty w pierwszym półroczu br. wynik brutto miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentów wytwarzania energii i wydobycia węgla w wysokości ponad 1,1 mld zł, co jednak nie miało wpływu na wynik EBITDA.

Pierwsze półrocze 2021 r. Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży rzędu prawie 11,9 mld zł (wzrost o 16 proc. rdr), zyskiem operacyjnym (EBIT) w wysokości 731 mln zł (wzrost o 22 proc. rdr), zyskiem EBITDA ponad 2,9 mld zł (wzrost o 21 proc. rdr) oraz zyskiem netto w wysokości 382 mln zł (wobec 27 mln zł w pierwszym półroczu 2020). W samym drugim kwartale br. Tauron zanotował 469 mln zł straty netto.

Wskaźnik obrazujący stosunek długu netto do zysku EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia zeszłego roku (2,5x).

Na wzrost przychodów Grupy w pierwszym półroczu br. wpłynęły przed wszystkim - jak podał Tauron - większa sprzedaż i wyższe ceny energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.

Na inwestycje Grupa Tauron wydała w pierwszym półroczu br. 1,3 mld zł - najwięcej (922 mln zł) w segmencie dystrybucji energii, gdzie wydano 462 mln zł na budowę nowych przyłączy oraz 396 mln zł na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej. Łączne nakłady inwestycyjne były o 29 proc. mniejsze niż w pierwszym półroczu 2020, co wiąże się m.in. z zakończeniem jesienią zeszłego roku budowy nowego bloku energetycznego w Jaworznie.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. zysk EBITDA Taurona (w sumie ponad 2,9 mld zł) wzrósł rok do roku w niemal wszystkich segmentach działania Grupy.

Największy, wynoszący 52 proc. udział w zysku EBITDA miał w pierwszym półroczu segment dystrybucji energii, który wypracował ponad 1,5 mld zł, oraz segment wytwarzania (35 proc.), na który przypada ok. 1 mld zł zysku EBITDA. Segment odnawialnych źródeł energii odpowiadał za 6 proc. łącznej EBITDA Grupy (167 mln zł), a segment sprzedaży energii przyniósł 236,5 mln zł. Wynik EBITDA segmentu wydobycie był ujemny, na poziomie 45,4 mln zł.

W pierwszym półroczu br. Grupa Tauron wyprodukowała ponad 7,7 terawatogodziny energii elektrycznej (wzrost wobec pierwszego półrocza 2020 o 32 proc.), w tym blisko 0,9 TWh ze źródeł odnawialnych (spadek o 11 proc.), a także 7,22 PJ ciepła (wzrost o 8 proc.). Do odbiorców trafiło 26,76 TWh energii (wzrost o 9 proc.), zaś sprzedaż energii wyniosła 22,53 TWh (wzrost o 4 proc.). Liczba klientów Taurona wzrosła w pierwszym półroczu o ok. 48 tys. i przekroczyła 5,74 mln.

Półroczna produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie Tauron o 8 proc. rdr - do 2,7 mln ton. Sprzedaż tego surowca była wyższa o 25 proc. rdr i wyniosła 2,35 mln ton. Z własnych źródeł Tauron pokrył 49 proc. zapotrzebowania na węgiel. Strata netto segmentu wydobycia węgla wyniosła w pierwszym półoczu 320,8 mln zł.

"W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA" – skomentował w środę wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.