Port Czystej Energii. Budowa spalarni odpadów w Gdańsku na zaawansowanym etapie

Port Czystej Energii. Budowa spalarni odpadów w Gdańsku na zaawansowanym etapie - ZielonaGospodarka.pl
05.08.2023 09:33
Strona główna Odpady, Recykling Port Czystej Energii. Budowa spalarni odpadów w Gdańsku na zaawansowanym etapie

Partnerzy portalu

Port Czystej Energii. Budowa spalarni odpadów w Gdańsku na zaawansowanym etapie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Port Czystej Energii

Trwająca od blisko trzech lat budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku jest zaawansowana w 77 procentach - poinformowała PAP spółka Port Czystej Energii. Inwestycja ma być gotowa do eksploatacji na koniec I kwartału 2024 roku.

Specjalistka ds. komunikacji i edukacji w spółce Port Czystej Energii Dorota Tanaś-Michalak przekazała, że aktualnie trwają intensywne prace przy budowie ciepłociągu pod Obwodnicą Trójmiasta łączącego infrastrukturę Portu Czystej Energii z miejską siecią ciepłowniczą GPEC.

„Został już wydrążony tunel pod Obwodnicą Trójmiasta o długości 55 m, średnicy zewnętrznej 3 m, prawie 5 m pod powierzchnią. W rurze żelbetowej umieszczone zostaną rury preizolowane, którymi popłynie ciepło do mieszkańców Gdańska. Taka technologia prac pozwoliła na utrzymanie ruchu na Obwodnicy oraz bezpieczne prowadzenie prac w tym rejonie. Aktualnie tunel jest już wybudowany, trwają prace związane z wypchnięciem maszyny z tunelu” - wyjaśniła.

Jak podała, ostatnim wielkogabarytowym elementem technologicznym montowanym w Porcie Czystej Energii był 82-tonowy skraplacz spalin.

„Nie będzie już podnoszonych wielkich elementów, dlatego sukcesywnie zamykane są wszystkie obiekty, montowane są ściany i dachy. Prace nie będą już widoczne na zewnątrz, ale nadal jest ich bardzo dużo wewnątrz. Trwają prace wykończeniowe, przyłączeniowe, próby ciśnieniowe” – wskazała.

Dorota Tanaś-Michalak dodała, że kontynuowany jest także montaż układu oczyszczania spalin, który stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych układów całej instalacji.

„Montowane są kanały spalin i układ dozowania reagentów, trwają prace izolacyjne. Cały proces oczyszczania spalin w instalacjach odzysku energii z odpadów jaką będzie Port Czystej Energii jest wieloetapowy, spaliny poddawane są wielu procesom fizycznym i chemicznym. Praca układu jest w sposób ciągły monitorowana, a wyniki będą powszechnie dostępne, nie tylko dla zarządzających obiektem, ale również dla mieszkańców i instytucji kontrolujących m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska” – informuje.

„Trwają też prace w obrębie branży elektroenergetycznej. Wyprodukowana w Porcie Czystej Energii moc energii elektrycznej trafi do krajowej sieci elektroenergetycznej” – tłumaczy.

„Cały czas na budowie trwają intensywne prace, nikt nie zwalnia tempa – każdego dnia na placu budowy jest ok. 350 pracowników przeróżnych branż” – podkreśla rozmówczyni PAP.

Instalacja w Gdańsku-Szadółkach będzie miała jedną linię technologiczną i przekształci 160 tys. ton odpadów rocznie. Będą do niej trafiać z Gdańska oraz z blisko 40 pomorskich miast i gmin odpady pozostałe po procesie segregacji - tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Spalane będą m.in. pampersy i inne odpady higieniczne, folie po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców nadających się do recyklingu.

"Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po dwuetapowym procesie sortowania, w pierwszej kolejności „u źródła” przez mieszkańców, w drugiej zaś za sprawą „sortowni” w Instalacji Komunalnej, m.in. takiej jak w Gdańsku – Szadółkach" - wskazuje Tanaś-Michalak.

„Roczna produkcja ciepła w instalacji jest w stanie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem zaspokoić potrzeby podgrzania wody dla ok. 70 tys. domostw. Energia elektryczna, która zostanie wyprodukowana i przekazana do krajowej sieci ma pokryć roczne zapotrzebowanie dla około 54 tys. gospodarstw domowych” - przekazała.

„W styczniu 2024 r. planujemy rozpocząć pracę testową całej instalacji, by oddać ją do pełnej eksploatacji z końcem I kwartału 2024 r.” – dodała.

Projekt jest realizowany w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym miejska spółka Port Czystej Energii.

Po inflacyjnej waloryzacji kontraktu PPP, łączny koszt realizowanego projektu w Gdańsku – Szadółkach – jak informuje spółka PCE - wynosi ok. 661 mln zł netto, z czego prawie 271 milionów pochodzi z przyznanego przez KE bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a prawie 330 mln zł zostanie sfinansowane w ramach pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Reszta środków pochodzi z kredytów komercyjnych udzielonych dla tej inwestycji. Kredyty i zaciągnięta pożyczka będą spłacane na bieżąco w trakcie użytkowania zakładu, w ramach tzw. +opłaty na bramie+, na którą składać się będą, poza kosztami eksploatacyjnymi, również przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, dlatego opłata ta będzie niższa niż obecny koszt zagospodarowania tych odpadów” - podała spółka. 

autor: Dariusz Sokolnik

dsok/ skr/

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.