Akcjonariusze Orlenu zmienili radę nadzorczą - nowym szefem Wojciech Popiołek

Akcjonariusze Orlenu zmienili radę nadzorczą - nowym szefem Wojciech Popiołek - ZielonaGospodarka.pl
06.02.2024 13:15
Strona główna Energetyka, OZE Akcjonariusze Orlenu zmienili radę nadzorczą - nowym szefem Wojciech Popiołek

Partnerzy portalu

Akcjonariusze Orlenu zmienili radę nadzorczą - nowym szefem Wojciech Popiołek - ZielonaGospodarka.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zmieniło we wtorek radę nadzorczą spółki, odwołując z niej osiem osób, powołując dziewięć, i wybierając na nowego jej szefa prof. Wojciecha Popiołka. Do obsadzenia pozostało jedno miejsce.

Wtorkowe posiedzenie NWZ Orlenu odbyło się w Domu Technika w Płocku (Mazowieckie). Przyjęcie kolejnych projektów uchwał z porządku obrad zależało przede wszystkim od głosów Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem Orlenu.

W trakcie obrad NWZ Orlenu właśnie na wniosek Skarbu Państwa odwołało z dziewięcioosobowej rady nadzorczej osiem osób: jej przewodniczącego Wojciecha Jasińskiego, b. ministra Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezesa spółki w latach 2015-2018, a także Andrzeja Szumańskiego - wiceprzewodniczącego i Annę Wójcik - sekretarz oraz pozostałych członków: Andrzeja Kapałę, Romana Kusza, Annę Sakowicz-Kacz, Barbarę Jarzembowską i Jadwigę Lesisz.

Po tych głosowaniach akcjonariusze Orlenu zdecydowali, że rada nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. W dalszej kolejności wybrano członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego oraz Tomasza Sójka i Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu wybrano prof. Wojciecha Popiołka, w tym przypadku z dniem 7 lutego.

Do rady nie wszedł natomiast zgłoszony przez Nationale-Nederlanden OFE Janusz Woźniak - nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów.

Po wtorkowych głosowaniach NWZ Orlenu w 10-osobowej radzie nadzorczej spółki zasiada 9 osób, w tym przewodniczący. Oznacza to, że do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce, które - zgodnie ze statutem spółki - zajmuje kandydat wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, który reprezentuje szefa resortu aktywów państwowych. Wcześniej, do wtorku, miejsce to w radzie zajmował prof. Popiołek, który po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych ponownie znalazł się w jej składzie, tym razem wybrany przez akcjonariuszy.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do 15 członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje tam podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących. Obecnie minister aktywów państwowych ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Według spekulacji medialnych zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

Jak zakłada statut Orlenu, w skład zarządu może wchodzić tam od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie. Do poniedziałku - 5 lutego zarząd spółki liczył 11 osób, ale jego skład zmniejszył się, gdyż z końcem tego dnia funkcje przestali pełnić prezes Daniel Obajtek - odwołany przez radę nadzorczą po tym, jak oddał się wcześniej do jej dyspozycji oraz członkowie zarządu, którzy złożyli rezygnacje: ds. finansowych - Jan Szewczak, ds. handlu i logistyki - Michał Róg, ds. transformacji cyfrowej - Patrycja Klarecka, a także ds. korporacyjnych - Armen Artwich.

Przed rozpoczęciem wtorkowego NWZ Orlenu w zarządzie spółki pozostali członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Robert Perkowski - ds. wydobycia.

Jeżeli nie dojdzie do zwołania kolejnego NWZ Orlenu, to najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podsumowujące rok obrotowy i zatwierdzające wyniki finansowe oraz decydujące w sprawie dywidendy, może zebrać się, jak to bywało wcześniej, w maju lub czerwcu. Na tym właśnie posiedzeniu akcjonariusze Orlenu obradować będą również nad udzieleniem członkom zarządu i rady nadzorczej, w tym b. prezesowi Danielowi Obajtkowi, absolutorium za miniony rok. Można spodziewać się, że wtedy - podobnie, jak obecnie - o przyjęciu projektów uchwał w tej kwestii decydować będą głosy Skarbu Państwa.

Obradujące we wtorek NWZ Orlenu zostało zwołane jeszcze w grudniu ubiegłego roku na wniosek zarządu spółki. W styczniu tego roku Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący Skarb Państwa złożył wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o zmiany w składzie rady nadzorczej.

W porządku tego posiedzenia pierwotnie znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Były one także głosowane przez akcjonariuszy Orlenu, którzy ostatecznie je zaakceptowali.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji koncernu, Nationale - Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji.

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ wkr/

Fot. Deposiphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.