Powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

zk

13.10.2022 08:43 Źródło: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Strona główna Energetyka, OZE Powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

Partnerzy portalu

Powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
11 października 2022 r. w Lądku-Zdroju została utworzona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Zajmie się ona wytwarzaniem energii - uzyskanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) - wyłącznie na potrzeby własnej spółdzielni i jej członków.

Członkowie założyciele spółdzielni:

- Gmina Lądek-Zdrój,

- Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,

- Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Spółdzielnia będzie produkować energię na potrzeby członków spółdzielni, w pierwszej kolejności dla członków założycieli.

Tani i ekologiczny prąd z Farmy FV popłynie w pierwszej kolejności do następujących punktów odbioru na terenie Gminy Lądek-Zdrój:

- Urząd Miasta i Gminy – Ratusz,

- Zespół Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju - Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 1

- Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach,

- Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,

- Żłobek gminny,

- Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka Gminna,

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Straż Miejska, monitoring miejski, toalety miejskie,

- Inkubator Przedsiębiorczości,

- Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy: OSP Lądek-Zdrój, OSP Trzebieszowice, OSP Konradów, OSP Radochów, OSP Skrzynka,

- Dom Zdrojowy, Kinoteatr, Muszla Koncertowa,

- Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych i rowerów,

- Leśny Ogród Drzew i Krzewów Egzotycznych - Arboretum,

- Świetlice i place wiejskie na terenie gminy – Orłowiec, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Stójków, Wójtówka, Radochów, Trzebieszowice, Skrzynka, Konradów,

- Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków,

- boisko „orlik”,

- oświetlenie uliczne.

W odniesieniu do ilości energii wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii rozliczonej:

1) nie nalicza się i nie pobiera opłaty:

a) OZE, o której mowa w art. 95. ust. 1,

b) mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,

c) kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:

a) art. 52 ust. 1 (umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej),

b) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej lub umarzanie świadectw efektywności energetycznej);

3) podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW.

Prawne zawiązanie organów Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania - przez lokalny samorząd - naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i lądeckiej geotermii. Bardzo ważnym aspektem działania jest też poprawa jakości powietrza w regionie – co w przypadku miejscowości uzdrowiskowej nie pozostaje bez znaczenia.

Równocześnie w pierwszej połowie października 2022 roku Gmina rozpoczęła budowę Farmy FV o mocy 1 MW. Zakończenie tej inwestycji planuje się do końca tego roku.

Cały projekt zakłada osiągnięcie w sumie mocy 10 MW (łącznie na powierzchni 11,06 ha).

Wraz z rozwojem spółdzielni i rozbudową farmy FV przyjmowani będą nowi członkowie spółdzielni energetycznej - mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Lądek-Zdrój. W pierwszej kolejności będą przyjmowani członkowie, którzy zrezygnują z opalania węglem, koksem itd. i przejdą na elektryczne promienniki na podczerwień lub pompy ciepła.

W pierwszym roku działalności (2023 r.) Spółdzielni energetycznej przewidujemy, że oszczędności na energii w Gminie Lądek-Zdrój wyniosą ok. 500.000 zł.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.