Prawie milion złotych na odtworzenie tras migracji ryb w dopływach Raby

zk

11.04.2022 11:53 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, Edukacja Prawie milion złotych na odtworzenie tras migracji ryb w dopływach Raby

Partnerzy portalu

Prawie milion złotych na odtworzenie tras migracji ryb w dopływach Raby - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Niemal milion złotych ma kosztować odbudowa i zabezpieczenie tras migracji ryb wędrownych w dopływach rzeki Raby. W ramach projektu przewidziano udrożnienie trzech stopni wodnych na dopływach Raby oraz odtworzenie miejsc tarliskowych - poinformował NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podał, że przekazał dotację na realizację aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH 120093 i dopływach Raby. Kwota dotacji to ok. 734 tys. zł, a środki te będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, a ok. 130 tys. zł zostanie przekazanych na ten cel z budżetu państwa.

Projekt zakłada udrożnienie progów wodnych na dopływach Raby - potokach Trzebuńka i Lubieńka - oraz poprawę kształtu koryta Trzebuńki. Odblokowanie trzech stopni wodnych pozwoli na odtworzenie potencjalnych tarlisk w dopływach, m.in. brzanki – gatunku priorytetowego w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką. Dodatkowym rezultatem ekologicznym ma być podniesienie poziomu lokalnych wód gruntowych i podniesienie dna koryt potoków. Wzmocnienie specjalnym materiałem skalnym i żwirowym poniżej istniejących przeszkód migracyjnych w obu potokach ma umożliwić wędrówkę kilku gatunków ryb oraz ich naturalny rozród.

Migracja jest istotną częścią cyklu życia wielu gatunków ryb, m.in. służy naturalnemu rozrodowi. Z powodu licznych przeszkód na drodze wędrówek, wiele z nich nigdy nie dociera do miejsca docelowego, co prowadzi do zanikania populacji. Gatunki ryb wędrownych rozmnażają się w górnym biegu górskich rzek, a w przypadku Raby wędrują do jej dopływów. Większość z nich nie jest jednak dostępna dla ryb ze względu na zabudowę hydrotechniczną. W konsekwencji przeprowadzonej regulacji dopływów Raby i niekontrolowanego poboru żwiru z koryta potoków, utraciły one morfologię, sprzyjającą rybom w przeprowadzaniu tarła.

Równolegle w ramach projektu zostaną przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.