PSG: Dostosowanie sieci gazowej do potrzeb rynku biogazu to ponad 750 mln zł

PSG: Dostosowanie sieci gazowej do potrzeb rynku biogazu to ponad 750 mln zł - ZielonaGospodarka.pl
23.06.2023 08:52
Strona główna Energetyka, OZE PSG: Dostosowanie sieci gazowej do potrzeb rynku biogazu to ponad 750 mln zł

Partnerzy portalu

PSG: Dostosowanie sieci gazowej do potrzeb rynku biogazu to ponad 750 mln zł - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay
Dostosowanie sieci gazowej PSG do potrzeb rynku biogazu to koszt ponad 750 mln zł, a przygotowanie jej także do transportu wodoru to kolejne wydatki - poinformowała PAP Polska Spółka Gazownictwa. Dodała, że do tej pory podpisano 6 umów o przyłączenie biogazowni do sieci.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) operator systemu dystrybucji gazu ziemnego pytana o planowane w odpowiedzi inwestycje w biogazownie i biometanownie stwierdziła, że aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne są ramy prawne, które pozwolą zaproponować lepsze warunki biometanowniom. Spółka musi też "poprawić chłonność sieci" dystrybucyjnej.

"Ograniczenia (...), wynikają z tego, że większość biogazowni znajduje się na obszarach, gdzie sieć gazowa nie jest wystarczająco rozbudowana, aby przyjąć deklarowaną przez producentów ilość biometanu" - zauważyła spółka. Wskazała, że ważnym projektem, który może przyspieszyć rozwój tego rynku są +wirtualne gazociągi+. "To rozwiązanie umożliwiające odbiór biometanu przez tabor cystern w formie CNG (gaz sprężony - PAP), a następnie jego transport do miejsca zatłaczania do istniejącej sieci gazowej tam, gdzie nie występują żadne ograniczenia techniczne" - wskazała PSG.

Dodała, że rozwiązanie to nie wymaga "tak długotrwałych i skomplikowanych" działań formalno-prawnych, jak budowa gazociągów (uzyskanie zgód, pozwoleń, wykonanie projektu zajmuje około 24-36 miesięcy), co pozwala na szybkie podłączenie biogazowni do sieci PSG.

PAP zapytała też, jakie nakłady może pochłonąć rozwój sieci gazowej na potrzeby OZE.

"Dostosowanie (...) sieci gazowej PSG i jej infrastruktury do potrzeb rynku biogazu wymaga nakładów (...) na poziomie ok. 500 mln zł. +Wirtualnych gazociągi+ to dodatkowe 250 mln zł. W przypadku dostosowania sieci gazowej do transportu wodoru, konieczne byłoby poniesienie znacznie wyższych wydatków" - poinformowała PSG, dodając, że ich realne oszacowanie, do czasu zakończenia prac badawczo-rozwojowych, jest "niezwykle trudne".

W odpowiedzi na pytanie PAP o to, ile wniosków biogazowni o przyłączenie do sieci wpłynęło do PSG, spółka podała, że "według stanu na koniec maja 2023 r. wpłynęło 166 wniosków o określenie warunków (...) lub zapytań dotyczących możliwości przyłączenia. Łączny wolumen biogazu/biometanu zadeklarowany w tych dokumentach wynosi około 480 mln m sześc. rocznie". PSG dodała, że wydano ponad 140 warunków przyłączenia lub informacji o możliwości przyłączenia. PSG zwróciła jednak uwagę, że ze względu na okres ważności wydanych warunków (2 lata), na koniec maja 2023 r. "aktualnych było 89".

"Do tej pory podpisano 6 umów o przyłączenie biogazowni do sieci dystrybucyjnej PSG. To niewielki procent potencjału rynku, ale (...) zainteresowanie podmiotów przyłączeniem biogazowni do sieci gazowej systematycznie rośnie" - podkreśliła spółka. PSG powołała się na dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z którymi na dzień 14 marca 2023 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego figurowało 146 biogazowni rolniczych o łącznej zainstalowanej moc elektrycznej ponad 142 MWe.

Zaznaczono jednak, że obecnie żadna z biogazowni nie została jeszcze podłączona do sieci dystrybucyjnej PSG. "W tym roku planowane jest pierwsze podłączenie biogazowni (...)" - przekazała PAP spółka. Według niej, aby w pełni wykorzystać potencjał biometanu, m.in. w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski, konieczne jest przeprowadzenie zmian prawnych. "Pozwolą one spółce oferować lepsze warunki przyłączeniowe dla powstających biometanowni" - stwierdzono.

"Niezbędne jest przyjęcie długofalowego planu rozwoju tej branży. Chodzi o przewidywalny system wsparcia dla wytwórców biogazu m.in. gwarantujący minimalną cenę produkowanego biogazu. Z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego zasadnym wydawałaby się rewizja obowiązujących przepisów, które nie uwzględniają lokalnych źródeł wytwarzania biogazu w tym systemie" - wyjaśniła PSG pytana przez PAP o szczegóły.

PSG przyznała też, że od stycznia 2017 r. do maja 2023 r. wydała łącznie 11 informacji oraz odmów wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej dla firm wytwarzających biogaz rolniczy. "Powodem był brak technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej spółki" - podała spółka.

PSG poinformowała też PAP, że "(...) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w celu dostosowania sieci i infrastruktury do dystrybucji gazów domieszkowych, w tym wodoru". Rozpoczęcie budowy nowej sieci dostosowanej do transportu wodoru uzależniła jednak od zapotrzebowania rynku.

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. PSG dystrybuuje gaz przez ponad 200 tys. km gazociągów. PSG zajmuje się też rozbudową, konserwacją oraz remontami sieci i urządzeń, pomiarami jakości i ilości transportowanego gazu.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.