PTEZ: nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych

PTEZ: nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych - ZielonaGospodarka.pl
02.11.2023 14:25
Strona główna Energetyka, OZE PTEZ: nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych

Partnerzy portalu

PTEZ: nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych - ZielonaGospodarka.pl

Rentowność sektora ciepłownictwa koncesjonowanego jest obecnie na dobrym poziomie i nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych - poinformowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Jak przypomniało PTEZ, Prezes URE w raporcie o energetyce cieplnej za 2022 r. wskazał, że średnia rentowność całego sektora ciepłownictwa koncesjonowanego w ubiegłym roku wynosiła minus 22 proc.

Aktualnie poziom rentowności całego sektora ciepłownictwa koncesjonowanego jest znacznie wyższy, nie występują również problemy związane z brakiem możliwości pokrycia w taryfie dla ciepła kosztów jego wytworzenia - podkreśliło Towarzystwo. Jak zaznaczyło PTEZ, w 2022 r., którego dotyczył raport Prezesa URE, nastąpił bardzo duży wzrost cen paliw wynikający z wybuchu wojny w Ukrainie i wpływu sytuacji geopolitycznej na światowe rynki surowców.

Według Towarzystwa niska wartość rentowności brutto jednostek kogeneracji w roku 2022 - zdaniem URE minus 38 proc. - wynikała z tego, że taryfa dla wytwarzania ciepła w tych źródłach jest kalkulowana w oparciu o metodę uproszczoną, bazującą na historycznych danych dotyczących średniej ceny sprzedaży ciepła w źródłach kogeneracyjnych, której co do zasady nie można zmienić w okresie obowiązywania taryfy. Dopiero zmiana regulacji z listopada 2022 r. pozwala stosować inną metodologię i pokrywać kosztyw wytworzenia ciepła w jednostkach kogeneracji. Pozytywnie wpłynęło na rentowność tej części sektora. Przywołane powyżej działania i ich skutki będą widoczne dopiero w raporcie URE za rok 2023 - zaznaczyło PTEZ. Towarzystwo podkreśla, że źródła kogeneracyjne już od końca 2022 r. odczuwają pozytywne skutki zmiany regulacji.

Z kolei, według Towarzystwa, w przypadku źródeł ciepła niebędących jednostkami kogeneracji znacznie wyższa rentowność w 2022 r. - wyliczona na 0,25 proc. wynika z możliwości wystąpienia przez wytwórcę do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji CO2 lub cen paliw. Ciepłownie na bieżąco mogły występować o zmiany taryfy i po ich zatwierdzeniu były one wprowadzane w życie, stąd łatwiej było nadążyć tego typu jednostkom za faktycznym poziomem kosztów wytwarzania - wskazało PTEZ.

wkr/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.