POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z udziałem wiceministra Miłosza Motyki

zg

20.12.2023 14:49 Źródło: gov.pl
Strona główna Energetyka, OZE Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z udziałem wiceministra Miłosza Motyki

Partnerzy portalu

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z udziałem wiceministra Miłosza Motyki - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). Obrady odbyły się 19 grudnia 2023 r. w Brukseli. W trakcie posiedzenia unijni ministrowie ds. energii osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie przedłużenia okresu stosowania trzech nadzwyczajnych rozporządzeń Rady przyjętych w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. na podstawie art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa członkowskie UE przyjęły trzy nadzwyczajne rozporządzenia, które w odpowiedzi na turbulencje na rynku energii, spowodowane rosyjską napaścią na Ukrainę, miały wzmocnić solidarność między państwami członkowskimi w dostawach gazu, przyspieszyć wdrażanie energii odnawialnej i chronić obywateli UE przed nadmiernie wysokimi cenami energii. W trakcie posiedzenia Rady TTE unijni ministrowie ds. energii zgodzili się na przedłużenie okresu ich obowiązywania.

Zwiększanie solidarności


Rozmowy dotyczyły m.in. rozporządzenia (UE) 2022/2576, mającego na celu ograniczenie wzrostu cen energii i zwiększania pewności dostaw gazu.

Dostrzegamy potrzebę solidarności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu zimowego pod względem stopnia napełnienia magazynów oraz infrastruktury niezbędnej do dywersyfikacji dostaw. Rozumiemy jednak, że im ściślejsza współpraca między krajami UE, tym bezpieczniejszy jest nasz rynek gazu. Dlatego Polska opowiada się za przedłużeniem rozporządzenia o rok – mówił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Szybsze wdrażanie energii odnawialnej


Wiceminister Motyka opowiedział się także za przedłużeniem obowiązywania rozporządzenia (UE) 2022/2577 ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

Polska popiera przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących ułatwienia wydawania pozwoleń na wdrażanie energii odnawialnej. Uważamy, że przyczyni się to do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w UE. Popieramy zmniejszanie obciążeń administracyjnych i wykorzystanie potencjału europejskich przedsiębiorców – mówił wiceminister.

Ochrona obywateli przed skokami cen energii


Wiceminister podkreślił także potrzebę przedłużenia rozporządzenia (UE) 2022/2578 w sprawie ustanowienia mechanizmu korekty rynku w celu ochrony obywateli Unii i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami.

Mimo że ceny gazu spadły i w porównaniu z ubiegłą zimą jesteśmy w znacznie bardziej komfortowej sytuacji, rynki gazu w UE nadal wykazują ograniczoną elastyczność. Istnieje ryzyko szoku podażowego, który mógłby doprowadzić do nagłego, spekulacyjnego wzrostu cen. Z tych powodów Polska popiera inicjatywę Komisji Europejskiej i prezydencji dotyczącą przedłużenia mechanizmu korekty rynkowej o rok – powiedział.

Inne tematy i spotkania międzynarodowe


Na marginesie posiedzenia Rady wiceminister uczestniczył w spotkaniu sojuszu jądrowego (European Nuclear Alliance) oraz spotkał się z delegacją Niemiec, której przewodniczył Sven Giegold, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Polska przystąpiła także do Koalicji na rzecz finansowania efektywności energetycznej. Inicjatywa ma na celu stworzenie ram współpracy instytucji finansowych i ułatwienie inwestycji w efektywność energetyczną.

W trakcie posiedzenia Rady Polska podpisała ponadto deklarację ws. Karty Energetyki Wiatrowej oraz deklarację polityczną dotyczącą działań na rzecz synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem kontynentalnym.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.