ROBYG Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego

zk

18.11.2021 09:22 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja ROBYG Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego

Partnerzy portalu

ROBYG Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Anna Wojciechowska – Head of ESG w ROBYG – została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Ta nominacja jest potwierdzeniem osobistego zaangażowania w działania proekologiczne – tym samym Anna Wojciechowska dołącza do grona 16 Ambasadorów w Polsce, a ROBYG jako pierwsza firma w Polsce posiada swojego reprezentanta w Europejskim Pakcie Klimatycznym.

Anna Wojciechowska zamierza kontynuować działania edukujące, promujące i urzeczywistniające koncepcję miast 15 - minutowych. Jednocześnie ROBYG podejmie zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności.

– Walka ze zmianami klimatycznymi jest dla nas wszystkich koniecznością. Jestem związana z branżą nieruchomości, w tym budowlaną, od ponad 20 lat - jest to jedna z gałęzi gospodarki, która najsilniej oddziałuje na klimat. Dlatego - mając świadomość zmian zachodzących w otaczającym nas świecie – ważne jest dla mnie, by być częścią nowo budującego się odpowiedzialnego społeczeństwa i inicjatyw, które dążą do prowadzenia działań rynkowych w sposób świadomy, bez szkody na przyszłych pokoleń. Wybór na Amabasadora Paktu Klimatycznego jest dla mnie wyróżnieniem i potwierdzeniem mojego zaangażowania w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa – mówi Anna Wojciechowska.

Europejski Pakt Klimatyczny to ogólnounijna inicjatywa, element Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest budowanie ekologicznej Europy i przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Celem Paktu Klimatycznego jest rozpowszechnianie rzetelnych naukowo informacji w dziedzinie klimatu, zachęcanie do podejmowania zobowiązań w dziedzinie klimatu (np. count us in) oraz wspieranie zarzadzania Paktem i współtworzenie polityki klimatycznej UE. Działania w ramach Europejskiego Paktu Klimatycznego, prowadzone rękoma Ambasadorów, skupiają się w pierwszej fazie wokół obszarów kluczowych z punktu widzenia korzyści dla obywateli i środowiska – tj. w obszarze terenów zielonych, zielonej mobilności, energooszczędnych budynków i umiejętności ekologicznych. Zadaniem Ambasadora jest zatem współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W najbliższym czasie ROBYG ogłosi strategię ESG i zrównoważonego rozwoju – w dokumencie zawarte zostaną 3 główne obszary zainteresowań – ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach tych filarów firma deklaruje realizację 10 celów zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska i klimatu, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania. Jednym z kluczowych założeń strategii jest osiągnięcie przez ROBYG 100% energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024 roku.
ROBYG jest jednym z pierwszych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, który posiada strategię ESG i przygotowuje się do raportowania emisji zgodnie ze standardem GHG Protokol w ramach zakresu 1 i 2.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.