Sejmowa komisja energii pozytywnie o części projektu budżetu na 2024 r.

Sejmowa komisja energii pozytywnie o części projektu budżetu na 2024 r. - ZielonaGospodarka.pl
28.12.2023 09:35
Strona główna Energetyka, OZE Sejmowa komisja energii pozytywnie o części projektu budżetu na 2024 r.

Partnerzy portalu

Sejmowa komisja energii pozytywnie o części projektu budżetu na 2024 r. - ZielonaGospodarka.pl

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów państwowych pozytywnie zaopiniowała w środę projekt ustawy budżetowej na 2024 r. w obszarach, którymi komisja się zajmuje. Opinia trafi do komisji finansów publicznych.

Komisja energii klimatu i aktywów opiniowała projekt budżetu w częściach: energia, klimat, gospodarka złożami kopalin, aktywa państwowe, Urząd Regulacji Energetyki, Wyższy Urząd Górniczy, Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratoria Generalna, budżety wojewodów w zakresie działu górnictwo i kopalnictwo, oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Z informacji przedstawionych na posiedzeniu komisji przez przedstawicieli ministerstw i urzędów wynika m.in., że w części Gospodarka złożami kopalin wydatki wyniosą ponad 2,3 mld zł, przede wszystkim dotacji podmiotowych, np. na działalność Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W tym znaleźć się ma 1 mld na restrukturyzację sektora węgla kamiennego, głównie na likwidację kopalń i zabezpieczaniem sąsiednich zakładów górniczych.

Z kolei dochody w części aktywa państwowe mają wynieść ok. 3 mld zł, przede wszystkim z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa. Urząd Regulacji Energetyki planuje dochody w wysokości 256 mln zł, które w większości mają pochodzić z opłat koncesyjnych.

Decyzją prezydium Sejmu, sejmowe komisje mają przedstawić swoje opinie co do właściwych im części projektu budżetu państwa na 2024 r. do piątku. Opinie te trafią do komisji finansów publicznych, która swoje sprawozdanie ma przedstawić do 5 stycznia. Na 10 stycznia 2024 r. planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie, ma nastąpić 12 stycznia; Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Przewidziano, że budżet trafi do podpisu prezydenta 29 stycznia.

Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2024 r. zostały zaplanowane na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że dochody podatkowe wyniosą prawie 603,9 mld zł, podczas gdy w tegorocznym budżecie zaplanowano 536,8 mld zł. Dochody z VAT na rok 2024 przewidziano na ponad 316,4 mld zł (w tym roku – 272,9 mld zł), dochody z podatku od osób fizycznych na 109,2 mld zł (w tym roku – 83,5 mld zł). Dochody z podatku CIT w przyszłym roku mają wynieść nieco ponad 70 mld zł (w tym roku 77,6 mld zł), natomiast akcyza ma przynieść w 2024 r. prawie 89 mld zł (w 2023 – 83,8 mld zł). Podatek do instytucji finansowych ma dać w 2024 r. 6,25 mld zł (w 2023 r. – prawie 6 mld zł). Z podatku od sprzedaży detalicznej budżet ma uzyskać 4,63 mld zł, a z podatku od wydobycia niektórych kopalni – 3,7 mld zł.

W uzasadnieniu wskazano również, że ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc.

Zaplanowany na 2024 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, zaś deficyt budżetu środków europejskich – 32,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB. 

wkr/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.