Studia podyplomowe z morskiej energetyki wiatrowej na UG po raz trzeci

Strona główna Energetyka, OZE Studia podyplomowe z morskiej energetyki wiatrowej na UG po raz trzeci

Partnerzy portalu

Studia podyplomowe z morskiej energetyki wiatrowej na UG po raz trzeci - ZielonaGospodarka.pl

Uniwersytet Gdański uruchamia trzecią edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa, które są organizowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG. To studia z dużym potencjałem, kształcące kadry dla jednego z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie. Partnerem wspierającym programu jest Polenergia SA.

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, bezpieczeństwo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w morskiej energetyce wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa jako nowopowstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest szansą na rozwój zawodowy oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu pomorskiego i całej Polski.

Sektor MEW wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki opartej na morskich źródłach odnawialnych i w ciągu najbliższych kilku lat wygeneruje setki nowych miejsc pracy. Realizacja ambitnych planów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może być zrealizowana dzięki odpowiednio wyszkolonym kadrom sektora offshore.

Potrzebni są wyspecjalizowani pracownicy z wielu branż bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z MEW, w tym również specjaliści zatrudnieni w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Wśród absolwentów oraz słuchaczy kierunku są osoby z wykształceniem: prawniczym, ekonomicznym, oceanograficznym i technicznym. 

Oferta studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa jest skierowana do:

  • Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego
  • Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami
  • Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • Osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej


Rekrutacja trwa do 10.02.2024 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 23.02.2024 r.

Rejestracja dostępna >>tutaj.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.