Szybka energetyzacja elektrowni PV - czy to możliwe?

Strona główna Energetyka, OZE Szybka energetyzacja elektrowni PV - czy to możliwe?

Partnerzy portalu

Szybka energetyzacja elektrowni PV - czy to możliwe? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Nomad Electric

Zapotrzebowanie na energię z OZE stale rośnie, z tego względu w ostatnich latach instalacje PV także te wielkoskalowe, znacząco zwiększyły swój udział
w polskim systemie elektroenergetycznym. Tak dynamiczny rozwój projektów OZE w Polsce, uwypuklił wyzwania związane z przestarzałą infrastrukturą sieciową i skomplikowanymi procedurami przyłączeniowymi. Czas to pieniądz, zatem jak przeprowadzić szybką energetyzację elektrowni PV?

Krajowe i unijne cele w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są ambitne, aby je zrealizować należy wykonać ogromną pracę we wszystkich sektorach. Jednak na pierwszej linii frontu jest energetyka, której transformacja trwa. Aby rozwój OZE nie został zahamowany, kluczową kwestią są rozwiązania systemowe i legislacyjne. To powolny  i bardzo złożony proces przypominający maraton, a nie sprint.

– W naszym kraju problemy z przyłączeniem elektrowni fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wynikają z kilku czynników. Istniejąca infrastruktura sieciowa jest nieprzystosowana do przyjmowania dużych ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń są skomplikowane ponieważ nie są w pełni ustrukturyzowane, a także odpowiednio wdrożone w poszczególnych oddziałach OSD, które borykają się również z brakami kadrowymi. Co więcej, ograniczone moce przyłączeniowe i brak odpowiednich punktów przyłączeniowych w niektórych regionach opóźnia lub utrudnia realizację projektów PV. Wreszcie, rosnący popyt na energię z OZE prowadzi do zwiększonej konkurencji o dostęp do sieci, co także wydłuża czas oczekiwania na przyłączenie. – wyjaśnia Paweł Czaus, CEO Nomad Electric.

Czy można przyspieszyć energetyzacje wielkoskalowych elektrowni pv?

Wyprodukowanie pierwszych kilowatogodzin zielonej energii na farmie fotowoltaicznej to ogromny sukces w obecnych realiach. Przejście całej procedury związanej
z energetyzacją instalacji PV to żmudny proces. Jednak można go usprawnić,
a czasem nawet skrócić. Rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na dokładnym rozpoznaniu procedur, wymagań i potrzeb poszczególnych oddziałów OSD. Nie da się jednak tego zrobić bez profesjonalnego zespołu ekspertów. Dlatego Nomad Electric
stworzył osobny dział odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie procesu przyłączenia farm PV do sieci dystrybucyjnej. W skład multidyscyplinarnego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie elektrycy, a także specjaliści zajmujący się kompletowaniem i weryfikacją dokumentów wymaganych do złożenia
w poszczególnych jednostkach OSD rozlokowanych w całym kraju. W efekcie, na przestrzeni ostatnich dwóch lat Nomad Electric podłączył do sieci elektrownie PV
o łącznej mocy ponad 164 MWp.

– Budując elektrownie OZE w formule EPC, priorytetem dla nas jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji, rzetelny nadzór nad harmonogramem i dobór podwykonawców, odpowiednia weryfikacja protokołów pomiarowych oraz wewnętrzne audyty stacji transformatorowych. Dzięki temu staliśmy się liderem rynku jeżeli chodzi o czas przeprowadzania energetyzacji obiektów PV. W przypadku instalacji do 1 MW, zajmuje nam to średnio 35 dni roboczych, natomiast mamy też rekord na koncie,
15 dni roboczych liczonych od daty złożenia kompletnej dokumentacji do czasu wyprodukowania pierwszych kWh. – wyjaśnia Łukasz Lech, CTO w Nomad Electric.

Rzetelne przygotowanie dokumentacji przez profesjonalny zespół i bardzo skrupulatna weryfikacja techniczna, to działania, które są niezbędne, a zarazem kluczowe
w przezwyciężaniu barier proceduralnych i znacząco przyspieszają przyłączenie obiektów do sieci.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.