Transformacja Śląska staje się faktem

zk

08.11.2022 16:22 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Transformacja Śląska staje się faktem

Partnerzy portalu

Transformacja Śląska staje się faktem - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Rozwój województwa śląskiego dzięki nowym inicjatywom społecznym i gospodarczym oraz poprawa sytuacji obywateli i przedsiębiorców to cele, które zakłada przyjęta dziś przez Radę Ministrów ustawa o Funduszu Transformacji Śląska.

- Utworzenie Funduszu było od dawna oczekiwane. To szansa na rozwój całego Śląska. Pomoże on w budowaniu nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki. Wesprze też utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Fundusz będzie miał wpływ zarówno na małe jak i na duże firmy, a pośrednio także na życie wielu mieszkańców regionu - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Celem działania Funduszu będzie wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego.

Na funkcjonowanie Funduszu rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł, w ciągu 10 lat budżetowych, począwszy od 2024 r.

- Misją Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców. Zarówno tych dużych jak i z sektora MŚP, którzy poprzez negatywne procesy związane z dotychczasową transformacją byli zmuszeni do ograniczenia bądź rezygnacji z prowadzenia własnych firm - powiedziała wiceminister Olga Semeniuk.

Fundusz będzie realizował zadania o charakterze inwestycyjnym oraz wspierające kształcenie, cyfryzację i promocję regionu. Powstaną dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostaną działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z utworzonych i realizowanych przez Fundusz instrumentów wsparcia. Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza województwa śląskiego z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji Śląska.

Fundusz Transformacji Śląska

Powołanie Funduszu wynika z realizacji postanowień umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi (z 28 maja 2021 r.) dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

Jego celem będzie skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego.

Dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji będzie Strategia Funduszu Transformacji Śląska. Będzie ona zawierała m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat.

Fundusz będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

Instrumenty

Realizacja zadań publicznych będzie możliwa dzięki wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów podobnych do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju S.A. To m.in. wsparcie finansowe przedsiębiorców, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31425,00 $ tona 3,71% 26 sty
 Cynk 3487,00 $ tona 1,40% 26 sty
 Aluminium 2597,00 $ tona -0,31% 26 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.