Unimot finalizuje reorganizację w zw. z wydzieleniem obrotu biopaliwami

zk

03.08.2022 22:18 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Unimot finalizuje reorganizację w zw. z wydzieleniem obrotu biopaliwami

Partnerzy portalu

Unimot finalizuje reorganizację w zw. z wydzieleniem obrotu biopaliwami - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Zarząd Unimot podpisał w poniedziałek umowę przeniesienia części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej Unimot Paliwa - podała spółka w komunikacie.

"Zarząd Unimot podpisał 1 sierpnia umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Jest to przygotowanie Grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale" - podała firma w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, podpisana umowa obejmuje przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa. "Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw AVIA oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym" - przekazano.

Dodano, że Unimot za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymała 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Jak wyjaśniono, na dzień podpisania umowy wartość przenoszonej części przedsiębiorstwa wynosiła 325 850 000 zł.

"Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy" - poinformowano.

Cytowany w komunikacie prezes Unimotu Adam Sikorski podkreślił, że proces przejęcia spółki Lotos Terminale, w ramach której firma nabędzie bazy paliwowe i zakłady produkcji asfaltu, uzyskał już wszystkie formalne zgody. "Na mocy zawartej dzisiaj umowy, wieńczącej reorganizację Grupy Unimot, jesteśmy również w pełni gotowi organizacyjnie, by po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, wcielić te aktywa do naszej Grupy i docelowo pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Wydzielenie części związanej z obrotem paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która w ramach Grupy Unimot będzie funkcjonowała obok spółki nadzorującej infrastrukturę magazynowania, było kluczowym warunkiem zapewniającym niezależność tych segmentów biznesowych" - wskazał szef Unimotu.

Spółka wyjaśniła, że skutkiem reorganizacji Grupy jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach Unimot Paliwa, a w konsekwencji ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez Grupę w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., co powoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

"Unimot szacuje, że zawarcie umowy umożliwi Grupie osiągnięcie w tym okresie dodatkowej EBITDA skorygowanej (tj. zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowanego o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia) na poziomie około 30 mln zł. Dodatkowa EBITDA skorygowana Grupy zostanie wygenerowana dzięki oszczędnościom, o których mowa powyżej, oraz będzie pochodną dodatkowych przychodów i kosztów związanych z zawarciem umowy" - podsumowano.

Przejęcie przez Unimot spółki Lotos Terminale ma związek z fuzją Orlenu z Lotosem. Zgodnie z wymogami KE 12 stycznia br. PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Lotosu. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. Orlen poinformował wówczas, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln dol. Orlen natomiast kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za ok. 229 mln euro. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot za co najmniej 450 mln zł. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

W poniedziałek PKN Orlen podał, że wpis o jego połączeniu z Grupą Lotos został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jak stwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej w Gdańsku Daniel Obajtek "dziś fuzja staje się faktem".

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.