POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Ustawa cenowa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE ? Branża wiatrowa rozważa zaskarżenie przepisów zamrażających ceny energii.

zk

20.06.2023 17:03 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Ustawa cenowa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE ? Branża wiatrowa rozważa zaskarżenie przepisów zamrażających ceny energii.

Partnerzy portalu

Ustawa cenowa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE ? Branża wiatrowa rozważa zaskarżenie przepisów zamrażających ceny energii. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Przepisy wprowadzone tzw. „Ustawą cenową” mogą być niezgodne z konstytucją a także przepisami o równym traktowaniu podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy skupieni wokół Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej rozważają zaskarżenie przepisów od Komisji Europejskiej, która może skierować sprawę do TSUE.  Chodzi m.in. o przepisy zwalniające z limitów cenowych instalacje o mocy poniżej 1 MW

Funkcjonowanie rozwiązania, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona w instalacjach wiatrowych o mocy mniejszej niż 1 MW nie podlega wprowadzonym limitom cenowym prowadzi do różnych absurdalnych sytuacji. Przykładowo, firma mająca trzy wiatraki o mocy 0,9 MW nie podlega limitom cenowym, natomiast wytwórca z jedną turbiną o mocy 1,1 już tak. 

- Jest to przepis kompletnie niezrozumiały, który dyskryminuje jednych producentów względem innych. Trzeba pamiętać, że oprócz wielkich farm wiatrowych istnieje spora grupa przedsiębiorców dysponujących pojedynczymi instalacjami, wytwarzających energię dla lokalnych odbiorców. Stosowanie wobec nich takich samych regulacji jak w przypadku wielkich wytwórców powoduje, że obciążenia,  które z racji skali działaności, dla wielkich farm wiatrowych nie stanowią większego wyzwania, dla mniejszych wytwórców mogą być zabójcze – zauważa Paweł Guziński Prezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej

Stowarzyszenie skupia mniejszych – głównie polskich – wytwórców energii wiatrowej. Polityka rządu skupia się na wielkoskalowych projektach. Tymczasem lądowa energetyka wiatrowa to także kilkuset polskich producentów, dostarczających energię na potrzeby lokalnych społeczności. Szef SMEW zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię, która dyskryminuje małych wytwórców.

- Limity cenowe przyjęte w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy są adekwatne dla dużych kilku lub kilkunasto turbinowych projektów opartych na nowoczesnych bardzo wydajnych turbinach. Natomiast są bezsprzecznie krzywdzące dla producentów energii posiadających jedną czy dwie turbiny kilku lub kilkunastoletnich o mniejszej wydajności i mocy nieznacznie większej niż 1 MW . Przedsiębiorcy produkujących prąd na mniejszą skalę muszą – przez nieuczciwe rozwiązania prawne - dopłacać do swojej działalności – dodaje Guziński

Komisja chce zniesienia limitów

Czy SMEW zrealizuje zapowiedzi i skieruje sprawę do Komisji Europejskiej? To zależy od losu zapowiadanej nowelizacji ustawy cenowej. Komisja opublikowała 5 czerwca raport, w którym przedstawiła wnioski ze stosowania przez państwa członkowskie środków przyjętych na podstawie Rozporządzenia o zamrożeniu cen energii, które były podstawą do uchwalenia ustawy cenowej. Komisja jednoznacznie nie rekomenduje w tym raporcie przedłużania terminu stosowania rozporządzenia w zakresie dotyczącym limitu cen. Teoretycznie limity cenowe mogłyby zatem przestać obowiązywać już od 1.07. Tym niemniej ustawa cenowa, oprócz kwestii terminu obowiązywania limitów cen energii oraz obciążeń quasi-podatkowych w postaci tzw. odpisu na Fundusz dla wytwórców energii, zawiera także wiele innych rozwiązań, które, zdaniem ekspertów, stoją w jawnej sprzeczności z prawem unijnym, chociażby w zakresie reguł przyznawania pomocy publicznej.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.