W III kwartale przepisy dot. udostępniania informacji dla inwestora elektrowni jądrowych

W III kwartale przepisy dot. udostępniania informacji dla inwestora elektrowni jądrowych - ZielonaGospodarka.pl
28.06.2023 06:58
Strona główna Energetyka, OZE W III kwartale przepisy dot. udostępniania informacji dla inwestora elektrowni jądrowych

Partnerzy portalu

W III kwartale przepisy dot. udostępniania informacji dla inwestora elektrowni jądrowych - ZielonaGospodarka.pl

W III kwartale br. Rada Ministrów planuje wydać rozporządzenie ws. udostępniania informacji i danych niezbędnych dla inwestora budującego elektrownie jądrowe - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak zauważono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, ostatnia zmiana tzw. ustawy inwestycyjnej nakłada na organy administracji publicznej oraz inne wskazane podmioty obowiązek nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektów energetyki jądrowej – na jego uzasadniony wniosek - informacji i danych do wykorzystania w związku z inwestycją - chyba że udostępnieniu tych informacji lub danych sprzeciwiałyby się przepisy prawa. Powyższe dane inwestorzy wykorzystują do badań lokalizacyjnych i środowiskowych, a wprowadzane rozwiązania prawne wpłyną na usprawnienie tych działań - wskazano.

Przed zmianą ustawy prawo nie przewidywało żadnego obowiązku udostępniania informacji. Inwestycja w zakresie budowy elektrowni jądrowej ma jednak strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, wydaje się zatem zasadne, aby zasoby państwa były dostępne dla inwestora na preferencyjnych warunkach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - zauważono.

Rozporządzenie ma uregulować: zakres informacji i danych niezbędnych dla inwestora; listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane; wykaz podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych do przekazywania informacji i danych; sposób i tryb udostępniania tych informacji i danych.

Udostępnieniu podlegają inne niż publicznie dostępne informacje i dane, jak: informacja geologiczna, w tym dane geologiczne, do której prawo do korzystania przysługuje Skarbowi Państwa; meteorologiczne; hydrologiczne; geodezyjne; dotyczące zdrowia ludności w zakresie, w jakim są informacjami lub danymi statystycznymi, nie pozwalającymi na jednostkową identyfikację; informacje dotyczące sytuacji radiacyjnej kraju w zakresie wyników pomiarów radiometrycznych oraz skażeń promieniotwórczych.(PAP)

wkr/ mk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.