W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 - ZielonaGospodarka.pl
13.07.2023 09:50
Strona główna Odpady, Recykling W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028

Partnerzy portalu

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 - ZielonaGospodarka.pl

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Wymagane nakłady inwestycyjne do 2028 r. oszacowano na ok. 17,385 mld zł, a na lata 2029–2034 r. na 5,425 mld zł.

Uchwała opublikowana w Monitorze Polskim zakłada, że celem KPGO 2028 jest m.in. dążenie do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumieni odpadów komunalnych w wys. 55 proc. dla 2025 r. i 65 proc. dla 2035 r., minimalizacja składowanych odpadów do poziomu 30 proc. w 2025 r. i 10 proc. w 2035 r., wspieranie działań w zakresie ponownego użycia produktu, szeroko pojęte ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów), ze szczególnym uwzględnieniem ZPO żywności, zapewnienie utrzymania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów, m.in. odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych.

Jak podano, przedstawione w KPGO 2028 cele i zadania dotyczą lat 2023–2028, zaś perspektywicznie obejmują okres do 2035 r., a do osiągnięcia celów założonych w KPGO 2028 określono odpowiednie środki, takie jak działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów (ZPO) i dotyczące przeciwdziałaniu zaśmiecaniu, wspieranie rozwoju infrastruktury do ZPO i recyklingu odpadów, ocenę potrzeby stworzenia dodatkowej infrastruktury dotyczącej ZPO oraz recyklingu, wspieranie badań w zakresie nowych technologii z zakresu ZPO oraz gospodarowania odpadami, rekomendowane działania dotyczące surowców krytycznych oraz służące przeciwdziałaniu zaśmiecaniu środowiska morskiego i lądowego.

Przedstawiono w uchwale szacowane nakłady inwestycyjne na pokrycie zapotrzebowania na brakujące PSZOK-i i instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych do 2028 r. określono na ok. 17,385 mld zł, a na lata 2029–2034 r. na 5,425 mld zł.

"Niewątpliwie część nakładów zostanie poniesiona przez inwestorów prywatnych, szczególnie w tych obszarach, gdzie są oczekiwane szybkie zwroty nakładów inwestycyjnych i dodatni bilans finansowy funkcjonowania inwestycji. Niezbędne będzie wspieranie działań inwestycyjnych przez finansowanie zewnętrzne, w tym z programów UE, NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz banków" - napisano.

Uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 w załączeniu. (PAP Biznes)

doa/ map/ ana/


Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.