Zagraniczne firmy przewozowe będą musiały zgłaszać przewozy do systemu SENT

Zagraniczne firmy przewozowe będą musiały zgłaszać przewozy do systemu SENT - ZielonaGospodarka.pl
15.06.2023 06:45
Strona główna Odpady, Recykling Zagraniczne firmy przewozowe będą musiały zgłaszać przewozy do systemu SENT

Partnerzy portalu

Zagraniczne firmy przewozowe będą musiały zgłaszać przewozy do systemu SENT - ZielonaGospodarka.pl

Wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy, na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu, albo na podstawie zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu, obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru SENT - zakłada autopoprawka ustawy przyjęta we wtorek przez rząd.

Chodzi o autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Jak wskazano w komunikacie, jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w autopoprawce jest wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (zezwolenia EKMT) obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru zgłoszeń w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).

Zgłoszenie to powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

System teleinformatyczny SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. "towarów wrażliwych" m.in. takich jak alkohol, tytoń, jaja, zboża, odpady czy paliwa.

Rząd przyjął projekt ustawy ws. delegowania kierowców w transporcie drogowym na posiedzeniu 23 maja tego roku. Nowe przepisy mają chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE.

Projekt ustawy został przygotowany przez resort infrastruktury; dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

"Rząd, wprowadzając rozwiązania dotyczące delegowania kierowców na terytorium Polski, chce przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE. Ponadto, poprzez uproszczenie obsługi administracyjnej, dotyczącej rozliczania kierowców w polskich firmach transportowych, nowe przepisy poprawiają sytuację krajowych przewoźników, którzy delegują kierowców za granicę, jak i samych kierowców" - wyjaśniono w komunikacie KPRM po majowym posiedzeniu rządu.

Projektowane przepisy dotyczą przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Zgodnie z projektem podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium naszego kraju będzie: w przypadku przewoźnika z innego państwa UE – zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego – interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI); zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej; w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego spoza UE – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie tego delegowania okazywane w trakcie kontroli drogowej.

Jak wyjaśniono, system kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę: drogową – wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski – wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

"Nowe przepisy regulują ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Rozwiązania są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców" - dodano.

Projekt ustawy ujednolica system naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców. "Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. +wirtualnej diety+, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg dotyczących naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym" - poinformowała kancelaria.

W komunikacie przekazano ponadto, że rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną. "Uproszczenie i usprawnienie tych czynności pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na międzynarodowym rynku przewozów drogowych" - podsumowano.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.