Energa Kogeneracja przygotowuje się do budowy kolejnego niskoemisyjnego źródła ciepła w Elblągu

zk

13.06.2023 07:53 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Energa Kogeneracja przygotowuje się do budowy kolejnego niskoemisyjnego źródła ciepła w Elblągu

Partnerzy portalu

Energa Kogeneracja przygotowuje się do budowy kolejnego niskoemisyjnego źródła ciepła w Elblągu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Blok biomasowy BB20p, pracujący w podstawie m.s.c. w Elblągu/energa
Energa Kogeneracja (EKO) z Grupy ORLEN kontynuuje program inwestycyjny w Elektrociepłowni Elbląg. Do końca tego roku spółka planuje wyłonić generalnego wykonawcę układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej mocy ok. 30 MWt (moc cieplna) i 30 MWe (moc elektryczna). Dzięki prowadzonej transformacji EC Elbląg zakończy produkcję ciepła na potrzeby odbiorców w Elblągu z użyciem węgla.

Na realizację inwestycji i przekazanie jej do eksploatacji wykonawca będzie miał ok. półtora roku od momentu wejścia w życie  kontraktu. Oprócz budowy kogeneracyjnego układu trzech silników spalinowych (ok. 10 MW każdy), zadaniem wyłonionej w przetargu firmy będzie też świadczenie usług serwisowych przez okres 10 lat. Budowa układu kogeneracyjnego realizowana będzie w formule EPC, czyli „pod klucz”.

Według szacunków układ kogeneracyjny trzech silników gazowych może w ciągu roku dostarczyć do miejskiego systemu ciepłowniczego (m.s.c.) w Elblągu ok. 500 tys. GJ ciepła.

Docelowo – bez węgla

Planowany do realizacji blok silników gazowych (BSG) to drugie źródło gazowe, jakie powstać ma w EC Elbląg w ramach trwającego od 2020 roku programu inwestycyjnego. Pierwszym była oddana do eksploatacji w 2022 roku kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy ok. 114 MWt. Oba te źródła gazowe, wraz z wybudowanym w 2014 roku blokiem biomasowym BB20p o mocy ciepłowniczej 42 MWt – pracującym w podstawie m.s.c. – stanowić będą nową, docelową strukturę źródeł produkcji ciepła w EC Elbląg. Tym samym rola ostatniego kotła węglowego, który pozostaje jeszcze w dyspozycji na terenie elbląskiej elektrociepłowni, sprowadzi się jedynie do pełnienia funkcji źródła rezerwowego – a i to tylko do końca 2024 roku. Od tego momentu miks paliwowy EC Elbląg oparty będzie wyłącznie na biomasie i gazie ziemnym.

Co więcej, układy silników gazowych charakteryzują się tym, że można je w prosty sposób rozbudowywać o dodatkowe urządzenia, dzięki czemu w przyszłości moce produkcyjne elbląskiej elektrociepłowni będą mogły być zwiększone w razie potrzeby.

Zmiany w elbląskim ciepłownictwie

Program inwestycyjny EKO w Elblągu (a także podobny prowadzony w Kaliszu) jest następstwem unijnych regulacji. Dyrektywa IED z 24 listopada 2010 roku wprowadziła wysokie normy emisyjne dla obiektów wytwórczych. Elektrociepłownia Elbląg korzystała z zawartej w tym dokumencie derogacji, która umożliwiła pracę tamtejszych kotłów węglowych do końca czerwca 2020 roku. Dwa z nich zostały już w 2020 roku wyłączone z eksploatacji. Trzeci, po obniżeniu mocy cieplnej w paliwie poniżej 50 MWt, objęty został odmiennymi przepisami, więc w obecnej konfiguracji czas jego funkcjonowania został nieco wydłużony.

Z końcem 2025 roku produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w elbląskiej elektrociepłowni – która pokrywa, w zależności od pory roku i okoliczności, od 80 do 90% zapotrzebowania odbiorców na ciepło przyłączonych do m. s. c. – odbywać się będzie przy wykorzystaniu miksu paliwowego, na który składać się będą wyłącznie gaz ziemny (zaliczany do paliw niskoemisyjnych) oraz biomasa (zaliczana do paliw bezemisyjnych, neutralnych klimatycznie).

Działania inwestycyjne prowadzone przez EKO wpisują się w zaktualizowaną strategię Grupy ORLEN, która do końca obecnej dekady zakłada – w porównaniu do roku bazowego 2019 – obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w segmencie energetyki o 40% oraz redukcję współczynnika emisyjności (NCI) o 15%.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.