Innowacyjny projekt wodorowy od Synthos z umową na dofinansowanie

Strona główna Energetyka, OZE Innowacyjny projekt wodorowy od Synthos z umową na dofinansowanie

Partnerzy portalu

Innowacyjny projekt wodorowy od Synthos z umową na dofinansowanie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Synthos

Synthos podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie innowacyjnego projektu z zakresu technologii wodorowych, o wartości 105 mln zł. Jest to efekt oceny merytorycznej w konkursie „IPCEI wodorowy”, realizowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Mechanizm ten wspiera realizację polityki gospodarczej oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu na tle globalnej konkurencji.

Wyłoniony w realizowanym przez NCBR ze środków Funduszy Europejskich konkursie „IPCEI wodorowy” projekt „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wodoru w oparciu o wysokotemperaturowy rozkład pary wodnej z wykorzystaniem zeroemisyjnych zasobów energetycznych” spółki Synthos w założeniu ma przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej, jednocześnie zmniejszając zależność Unii Europejskiej od rosyjskich źródeł energii. Badane w projekcie technologie są wskazywane w Polskiej Strategii Wodorowej jako te o najwyższym priorytecie na ścieżce rozwoju krajowej gospodarki wodorowej.

Wniosek do programu IPCEI został przygotowany przez Synthos Green Energy S.A. Firma odpowiadała za projekt również na etapie przygotowania do notyfikacji całego programu wodorowego IPCEI przez Komisję Europejską.

– Projekty IPCEI to dosyć specyficzne przedsięwzięcia – są kapitałochłonne, a jednocześnie ważne z punktu widzenia zarówno innowacyjności w skali Unii Europejskiej, jak i jej strategicznych celów. Stąd w konkursie mogły wziąć udział wyłącznie podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy – powiedział Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jednocześnie projekty IPCEI niosą ogromne korzyści dla przedsiębiorstw, pozwalając gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisując się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Docelowo, projekty mają pobudzić również eksport produktów wysokich technologii.

Nowoczesna technologia wytwarzania wodoru

Oprócz przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, beneficjent konkursu IPCEI jest również zobowiązany do pierwszego wdrożenia w przemyśle. Istotą pierwszej fazy projektu jest opracowanie dwóch prototypowych technologii – wysokotemperaturowego termochemicznego cyklu rozkładu wody Cu-Cl (TWSC) i elektrolizera stałotlenkowego (SOE). Następnie w oparciu o uzyskane efekty nastąpi dokonanie wyboru jednej z nich do budowy instalacji demonstracyjnej do wytwarzania wodoru na skalę przemysłową.

W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja wytwarzania wodoru o parametrach: wydajności na poziomie 1400 t. rocznie, sprawności energetycznej układu powyżej 55% oraz kosztu wytworzenia kilograma wodoru poniżej 5 euro.

– Realizacja projektu umożliwi pozyskanie niskoemisyjnego źródła wodoru do zastosowań procesowych, transportowych i energetycznych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji H2, skierowanej do przemysłu, w tym sektora energochłonnego, w którym działa Synthos. Przewidywany efekt projektu to redukcja emisji dwutlenku węgla, co przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności związanych z Europejskim Zielonym Ładem – podkreśla Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos.  – Ponadto instalacja demonstracyjna będzie obiektem referencyjnym potwierdzającym wykonalność zastosowania tego rozwiązania, stanowiąc zachętę i bodziec dla rynku do realizacji podobnych inwestycji.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 września 2027 roku.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.