Bo do tanga trzeba dwojga. Zielony wodór i handel razem dla transformacji energetycznej

Strona główna Energetyka, OZE Bo do tanga trzeba dwojga. Zielony wodór i handel razem dla transformacji energetycznej

Partnerzy portalu

Bo do tanga trzeba dwojga. Zielony wodór i handel razem dla transformacji energetycznej - ZielonaGospodarka.pl

Zielony wodór uznawany jest za możliwą alternatywę dla paliw kopalnych. Potencjał zielonego wodoru rośnie, o czym mówi najnowszy, wspólny raport od Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej oraz Światowej Organizacji Handlu, który jest poświęcony roli zielonego wodoru i handlu dla realizacji celów światowej transformacji energetycznej.

  • Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że globalny potencjał do produkcji ekologicznego wodoru jest dwudziestokrotnie większy niż całkowite globalne zapotrzebowanie na energię pierwotną w 2050 roku
  • Ponad 30 gospodarek na całym świecie posiada krajowe strategie dotyczące niskoemisyjnego wodoru
  • Kluczową technologią produkcji zielonego wodoru jest elektroliza, w której elektrolizer wykorzystuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii do rozszczepienia wody na wodór i tlen. Globalna zdolność produkcyjna elektrolizerów wynosi obecnie około 19 GW rocznie, przy czym szacuje się, że osiągnie 100 GW do 2030 roku 
  • Chiny odpowiadają za około 40 proc. globalnej zdolności produkcyjnej elektrolizerów

Międzynarodowa Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) i Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO) opublikowały wspólny raport „International trade and green hydrogen: Supporting the global transition to a low-carbon economy”. Raport jest poświęcony tematowi globalnego handlu wodorem oraz możliwych praktyk handlowych przyczyniających się do realizacji celów globalnej transformacji energetycznej.

Zielony wodór jest uznawany za potencjalną alternatywę dla paliw kopalnych a zarazem jako środek do dekarbonizacji sektorów, których nie można łatwo zelektryfikować.

Transformacja energetyczna będzie wymagać szybkiego wzrostu produkcji zielonego wodoru, stąd też IRENA szacuje, że zielony wodór wraz z jego pochodnymi zaspokoiłyby 14 proc. globalnego końcowego zużycia energii w 2050 roku, przy założeniu, że światowy wzrost temperatury wynikający z emisji jest ograniczony do 1,5°C.

Jak czytamy w raporcie, obecnie większość globalnej produkcji wodoru – około 95 Mt/r – pochodzi z paliw kopalnych, przyczyniając się w znacznym stopniu do zmian klimatycznych. W raporcie zasygnalizowano pilną potrzebę przekształcenia istniejącego potencjału wodorowego, przy szacunkach, iż ogólna produkcja wodoru wzrośnie ponad pięciokrotnie do 2050 roku. 

Zielony wodór, zielony dolar


Raport podkreśla, że ekspansja produkcji zielonego wodoru będzie wymagała rozwoju nowych łańcuchów dostaw.  Handel międzynarodowy może również odegrać znaczącą rolę w dostosowaniu podaży i popytu na zielony wodór, ponieważ potencjał produkcji krajowej w niektórych gospodarkach może okazać się niewystarczający do zaspokojenia krajowego popytu. „Otwarty, przewidywalny i spójny handel będzie kluczem do wspierania ekologicznych łańcuchów” – stwierdza dyrektor Wydziału Handlu i Środowiska WTO, Aik Hoe Lim, komentując raport. 

Jak wynika z raportu, wartość globalnego importu wodoru – nie tylko zielonego wodoru – wyniosła około 300 mln dolarów w 2022 roku. Sektor wodorowy w ostatnich kilku latach nabrał dynamiki; tylko w 2022 roku odnotował wzrost o 71 proc. r/r. 

Handel towarami, które można pozyskać z wodoru – w szczególności amoniak i metanol – jest zdecydowanie bardziej wymowny, ponieważ w 2022 roku były one warte odpowiednio 17,5 mld i 14,1 mld dolarów.

Rekomendacje dla rozwoju sektora zielonego wodoru


W raporcie wyszczególniono pięć działań do rozważenia przez decydentów:

1. Usunięcie barier handlowych w łańcuchu dostaw zielonego wodoru w celu promowania rozwoju zielonego wodoru poprzez obniżenie kosztów i wspieranie dostępu do technologii.

2. Rozwijanie stabilnej infrastruktury wysokiej jakości w celu zagwarantowania integralności środowiskowej produkcji zielonego wodoru i dostarczania informacji na temat procesu produkcji i śladu emisyjnego w całym łańcuchu wartości.

3. Wdrożenie polityk wsparcia w celu utrzymania wzrostu rynku, promowanie efektywności kosztowej, zmniejszenie różnicy między kosztami produkcji wodoru ekologicznego i wodoru opartego na paliwach kopalnych.

4. Korzystanie ze zrównoważonych zamówień rządowych w celu wspierania dużego i stabilnego popytu na zielony wodór, jego pochodne i powiązane technologie.

5. Zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie wspierania handlu zielonym wodorem w celu zapewnienia dostosowania i spójności definicji i norm dotyczących systemów certyfikacji emisji oraz przyczynienia się do osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych.

„W świecie zerowej emisji netto obecny krajobraz produkcji i zużycia wodoru musi ulec radykalnej zmianie” – stwierdził Roland Roesch, dyrektor Centrum Innowacji i Technologii IRENA. „Globalny handel zielonym wodorem i jego pochodnymi będzie miał kluczowe znaczenie dla połączenia niskich kosztów produkcji z lokalizacjami o wysokim popycie” – dodaje Roesch.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.