Aplikacja studentki pokazuje, gdzie w Polsce można zbudować elektrownie wiatrowe

 Aplikacja studentki pokazuje, gdzie w Polsce można zbudować elektrownie wiatrowe - ZielonaGospodarka.pl
02.03.2023 13:34
Strona główna Energetyka, OZE Aplikacja studentki pokazuje, gdzie w Polsce można zbudować elektrownie wiatrowe

Partnerzy portalu

 Aplikacja studentki pokazuje, gdzie w Polsce można zbudować elektrownie wiatrowe - ZielonaGospodarka.pl
Fot. warstwa aplikacji „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?”

Potencjalne miejsca w Polsce, w których można zbudować elektrownie wiatrowe, uwzględniające określoną odległość od zabudowań – przedstawia aplikacja Barbary Czausz, studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Aplikacja „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?”, która powstała pod opieką dr. hab. Leszka Gawrysiaka, ma charakter poglądowy i wpisuje się w temat trwających prac ustawodawczych nad tzw. ustawą wiatrakową m.in. ustalającą minimalną odległość wiatraka od zabudowań – poinformowała uczelnia w przesłanym komunikacie.

Celem aplikacji jest przedstawienie potencjalnych lokalizacji dostępnych pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce, usytuowanych w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań.

Nowelizacja ustawy z 2016 r. przewiduje, że nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP.

Nowa ustawa zachowuje zasadę 10H w przypadku parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji. Utrzymuje zakaz budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

Analiza została wykonana na podstawie referencyjnych danych wektorowych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover. Wykorzystano oprogramowanie geoinformacyjne QGIS oraz ArcGIS Pro, w których użyto m.in. narzędzia do tworzenia stref buforowych wokół obiektów na podstawie podanej odległości czy też narzędzie do scalania obszarów. Wyniki analizy przedstawiono na interaktywnej mapie w formie udostępnionej publicznie aplikacji ArcGIS Online.

Barbara Czausz reprezentuje Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT”, działające na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Opiekunem grupy i pomysłodawcą aplikacji jest dr hab. Leszek Gawrysiak.

Na początku lutego br. Sejm znowelizował tzw. ustawę wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami, wiatraki będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od domów, przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków. Senat proponuje zmniejszyć tę odległość do 500 metrów. Ustawa wróciła do Sejmu.

Aplikacja jest dostępna tutaj: wnozigp.maps.arcgis.com


Nauka w Polsce

akp/ agt/


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.