Bando: zaproponujemy zmiany w prawie umożliwiające "etapowanie" budowy elektrowni jądrowej

Bando: zaproponujemy zmiany w prawie umożliwiające "etapowanie" budowy elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
23.05.2024 09:58
Strona główna Energetyka, OZE Bando: zaproponujemy zmiany w prawie umożliwiające "etapowanie" budowy elektrowni jądrowej

Partnerzy portalu

Bando: zaproponujemy zmiany w prawie umożliwiające "etapowanie" budowy elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
fot. PEJ

Niebawem zaproponujemy zmiany w prawie umożliwiające "etapowanie" budowy elektrowni jądrowej - poinformował pełnomocnik rządu Maciej Bando. Może to przyśpieszyć budowę elektrowni jądrowej "szacunkowo" o 2 lata - dodał prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Leszek Juchniewicz.

W środę podczas obrad Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Leszek Juchniewicz poinformował, że konieczne są zmiany w prawie, by przyśpieszyć budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu.

"Musimy przeprowadzić zmiany w polskim prawodawstwie istotne dla terminowej realizacji (inwestycji-PAP). Chodzi o prace wstępne, które można by było prowadzić na placu budowy, nie czekając na ostateczne pozwolenie na budowę" - doprecyzował Juchniewicz. Tłumaczył, że taki mechanizm pozwoliłby przyśpieszyć samą budowę, szacunkowo o 2 lata.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando sprawujący nadzór nad spółką Polskie Elektrownie Jądrowe poinformował z kolei, że niebawem zaproponuje takie zmiany prawa polegające na "etapowaniu budowy elektrowni".

Wskazał też, że głównym donatorem kapitału obcego na budowę pierwszej elektrowni jądrowej są amerykańskie instytucje finansowe, w tym Exim Bank. Bando podkreślił, że to instytucja oferująca jedne z najtańszych zewnętrznych źródeł finansowania i "stawiająca niezbędną liczbę środków" dla realizacji inwestycji

"Spółka niebawem będzie rozmawiać z przedstawicielami Exim Banku na temat zawarcia porozumień, ale wszelkie tego typu negocjacje powinny być poprzedzone uzyskaniem zgody z Komisji Europejskiej" - zaznaczył pełnomocnik rządu.

Wyjaśnił, że starając się o finasowanie z budżetu państwa, trzeba uzyskać zgodę na taki model z KE. "Model zasadza się dzisiaj na 30 proc. udziale kapitału własnego spółki (PEJ-PAP) i 70 proc. udziale kapitału obcego.

"Jesteśmy w procesie negocjacji. Ustalamy online mechanizmy, jakie będą zastosowane w finasowaniu inwestycji. (...) Jesteśmy w stałym kontakcie KE, by tę procedurę, którą przeszli Czesi z CEZ-em przyspieszyć" - dodał. Poinformował również, że spodziewa się zgody KE na przełomie tego i przyszłego roku. "Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie negocjacji ostatniej fazy kontraktu wykonawczego ze stroną amerykańską (konsorcjum Westinghouse-Bechtel -PAP). "Nie będziemy podpisywać kontraktu dopóki nie będziemy mieli akceptacji ze strony KE na proponowane mechanizmy finasowania" - podkreślił Bando.

Dodał, że "elektrownia ma być ubezpieczana kontraktem różnicowym". Zaznaczył, że konieczne będą gwarancję polskiego rządu dla wszystkich form finasowania i ubezpieczenia inwestycji.

"Według naszych dzisiejszych rozmów i deklaracji strony amerykańskiej, koszt budowy jednego reaktora jądrowego to jest 7 mld dolarów. Do tego powinniśmy dołożyć koszty inwestycji towarzyszących i koszty finansowe powstałe w tym bardzo długim procesie inwestycyjnym" - poinformował Bando.

Dodał, że dokonano aktualizacji harmonogramu budowy energetyki jądrowej. "Można w sposób precyzyjny podzielić ten program na dwa etapy. Pierwszy związany z całym procesem administracyjnym ma zakończyć się wylaniem betonu jądrowego w 2028 r." - wskazał. Dodał, że w jego ramach wykonane będą specjalne badania geologiczne, szereg prac towarzyszących tj. dróg i kolei, morskiego pirsu rozładunkowego.

"Według wykonawcy (konsorcjum Westinghouse/Bechtel) potrzebuje on 7 lat na wybudowanie pierwszego reaktora. W związku z tym, przyjmując to za dobrą monetę, pierwszy reaktor powstanie w 2035 r." - podał Bando. Zwrócił uwagę, że zgodnie z deklaracjami Westinghouse, reaktory będą budowane w odstępie 1 roku.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką PEJ jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Według wcześniejszych założeń budowa w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino miałaby się zacząć w 2026 r., pierwszy reaktor AP1000 w technologii Westinghouse miałby ruszyć w 2033 r., a kolejne dwa w ciągu następnych trzech lat. Ministerstwo klimatu zapowiedziało zaktualizowanie PPEJ w jeszcze w tym roku.

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.