Branża OZE czeka na zmianę ustawy i wprowadzenie umów PPA

zk

24.05.2023 12:02 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Branża OZE czeka na zmianę ustawy i wprowadzenie umów PPA

Partnerzy portalu

Branża OZE czeka na zmianę ustawy i wprowadzenie umów PPA - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Planowane zmiany w Prawie Energetycznym i Ustawie o OZE są wyczekiwane  na rynku. Z punktu widzenia sprzedaży zielonej energii ważną regulacją będzie unormowanie w przepisach umowy PPA – czyli sprzedaży zielonej energii od producenta prosto do konsumenta – komentuje Zbigniew Kinal, prezes OZEOS, firmy  specjalizującej się w kontraktowaniu energii z OZE w formule PPA. Zmian jest jednak więcej.

Dla firm, które na co dzień nie analizują szczegółowo rynku energii, zmiana ustawy o OZE w zakresie umów  PPA będzie potwierdzeniem, że ten rodzaj kontraktów opierać się będzie o standard zapisany w ustawie. To ważne, gdyż do tej pory umowy te były kształtowane całkowicie dowolnie. Dzięki zmianie ustawy wzrośnie bezpieczeństwo obu stron kontraktu, ponieważ prawo jasno określi, co ma się w nim znaleźć. Oczywiście przepisy pozostawiają swobodę rozwiązań dodatkowych, ale podstawowe zasady będą już określone.

- Ta zmiana daje szansę na większą rozpoznawalność rozwiązania, jakim jest zawarcie umowy PPA oraz wzrost zaufania do tego rodzaju umów – komentuje Zbigniew Kinal. - Umowy PPA z ciekawych, ale cały czas nieznanych w Polsce rozwiązań, staną się jednym z wielu rodzajów kontraktów energetycznych pozwalających kupić energię do firmy.

Ważną zmianą jest też konieczność zgłaszania zawartych umów PPA do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – to pokaże skalę stosowania tych rozwiązań, niezwykle korzystnych dla transformacji energetycznej gospodarki oraz rozwoju OZE oraz zmniejszenia emisji CO2. Dziś  o umowach PPA wiemy tyle, ile przekażą firmy w komunikatach PR czy giełdowych. Nowelizacja ustawy o OZE zmieni ten stan rzeczy.

Linia energetyczna z OZE do fabryki

- Drugą istotną zmianą będzie możliwość wybudowania własnej linii energetycznej łączącej OZE z odbiorcą – komentuje Zbigniew Kinal, prezes OZEOS. – Dziś jest to niemal niemożliwe. Własne połączenie, mimo koszów na jego wybudowanie – pozwoli na spore oszczędności na opłacie dystrybucyjnej, którą dziś pobierają Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego za przesyłanie energii poprzez ich sieci elektroenergetyczne. Jeśli jednak źródło zielonej energii będzie w pobliżu na przykład fabryki, to może zasilać ją bezpośrednio przez wybudowaną własną linię.

Zdaniem Zbigniewa Kinala, szersze wejście na polski rynek energetyczny rozwiązań promujących zakup energii elektrycznej prosto ze źródła – farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej, elektrowni wodnej albo biogazowni – oznacza, że warto będzie jeszcze lepiej dopasowywać profile produkcji zielonej energii, zwłaszcza zależnej od pogody, do profilu zużycia przez przedsiębiorstwo.

- Zgodnie z danymi, które opracowujemy za pomocą platformy OZEOS możliwe jest osiągnięcie dopasowania produkcji do zużycia nawet w 80 procentach – mówi Zbigniew Kinal. – Oczywiście mówimy tu o miksie różnych źródeł.

Brakującą zieloną energię uzupełnia produkcja z elektrowni konwencjonalnych. Im lepsze dopasowanie zielonej energii do profilu odbiorcy, tym mniejszy udział energii z paliw kopalnych i mniejsza emisja CO2.  Tym dopasowaniem zajmuje się dla odbiorcy tzw. POB - Podmiot Odpowiedzialny z Bilansowanie.

Wyłączenia OZE – co z odszkodowaniami?

- W zmianach ustaw energetycznych  nie można pominąć jeszcze  jednej kwestii – zaznacza  Zbigniew Kinal z OZEOS. – Przedsiębiorstwa zarządzające sieciami energetycznymi będą mogły wyłączyć źródła OZE, a nawet magazyny energii, jeśli dojdzie do zbyt dużej produkcji energii zagrażającej stabilności sieci energetycznej. Za to wytwórcy będą otrzymywali odszkodowania. W mojej ocenie jest to ważny element Umowy PPA dla odbiorców, w sytuacji kiedy odbiorcy w związku z włączeniami OZE nie otrzymają zamówionej ilości zielonej energii. To ważny element do uzgodnienia tego w treści kontraktu PPA.

Co wg projektu nowelizacji ustawy OZE powinno się znaleźć w umowie PPA?

Projekt nowelizacji ustawy OZE definiuje elementy, które powinny znaleźć się  w umowie PPA. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa energetycznego, umowa sprzedaży powinna zawierać postanowienia określające:
1. miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość tej energii w podziale na okresy umowne,
2. moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
3. cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
4. sposób prowadzenia rozliczeń,
5. wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
7. okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania oraz pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego.
8. rodzaj odnawialnego źródła energii, z którego wytworzono energię elektryczną stanowiącą przedmiot umowy - element dodatkowy zawarty w 2e do art. 5 ustawy.

 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.