Budimex wchodzi do sektora OZE - rusza pierwszy projekt farmy wiatrowej

zk

23.02.2022 08:59 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Budimex wchodzi do sektora OZE - rusza pierwszy projekt farmy wiatrowej

Partnerzy portalu

Budimex wchodzi do sektora OZE - rusza pierwszy projekt farmy wiatrowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Brady Bellini/Unsplash

Zarząd Budimex poinformował, że w dniu 22 lutego 2022 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A.  umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o., realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7MW.

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW w miejscowości Drachowo w województwie wielkopolskim. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy w wysokości przekraczającej 25 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie Projektu do sieci. W 2021 r. SPV zawarła umowę na dostawę turbin, które mają zostać dostarczone do końca 2022 r. SPV ma również zawartą umowę długoterminowej sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z Projektu.

Cena nabycia udziałów SPV została ustalona na poziomie 22 milionów złotych i będzie płacona zgodnie z harmonogramem oraz zasadami zapisanymi w umowie nabycia. Ostateczne rozliczenie ceny będzie uzależnione od rzeczywistych poziomów wyprodukowanej i sprzedanej przez SPV energii elektrycznej oraz rozliczenia zadłużenia netto SPV.

W dniu 22 lutego Budimex dokonał zapłaty odpowiedniej części ceny za udziały zgodnie z zawartą umową i przejął kontrolę nad SPV.

Tym samym, Budimex rozpoczął działalności w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy.

Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu stanowi wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.