Do 2050 roku branża OZE zatrudni 5 razy więcej pracowników niż obecnie!

Strona główna Energetyka, OZE Do 2050 roku branża OZE zatrudni 5 razy więcej pracowników niż obecnie!

Partnerzy portalu

 Do 2050 roku branża OZE zatrudni 5 razy więcej pracowników niż obecnie!  - ZielonaGospodarka.pl

Branża energii odnawialnej to szybko rozwijający się multidyscyplinarny obszar obejmujący biznes, nauki o środowisku, inżynierię i nauki społeczne. Sektor ten jest bardzo rozległy. Trudno zamknąć go w określone ramy bo wliczają się w niego nie tylko dobrze nam znane i klasyczne zawody takie jak monter czy elektryk. To można na pewno powiedzieć rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i znaczne ulepszenia technologii czystej energii generują coraz większą liczbę miejsc pracy. Poniżej krótka analiza w tym temacie.

Branża OZE na świecie

Według badania opublikowanego w czasopismach One Earth, The Guardian i innych, zatrudnienie w sektorze OZE w 50 krajach świata do 2050 r. ma wzrosnąć pięciokrotnie. 85% nowych pracowników znajdzie pracę w sektorze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki [1][2][5].

W tym samym czasie zatrudnienie w sektorze związanym z paliwami kopalnymi spadnie czterokrotnie. Pracę straci 80% pracowników spółek z branży ropy, gazu i wydobycia węgla [5].

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rys. Zmiany liczby miejsc pracy ze względu na technologię energetyczną wg One Earth wg różnych scenariuszy w ciągu 50 lat [5]

Szacunki Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wskazują, że na świecie sektor OZE zatrudnia już prawie 12 mln osób. Z tej liczby aż 38 proc. pracuje w Chinach. Najwięcej, jedna trzecia, jest zatrudnionych w sektorze fotowoltaiki.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rys. Liczba zatrudnionych w branży OZE wg IRENA [3]

Transformacja energetyczna ma zapewnić więcej utworzonych niż zlikwidowanych miejsc pracy. Jak czytamy w raporcie IRENA: około 5 milionów pracowników, którzy stracą pracę, będzie mogło znaleźć nowe zatrudnienie w tym samym zawodzie, ale w innej branży [3][9].

Mimo pandemii COVID-19 w wielu krajach nastąpił rozwój energetyki odnawialnej. To sprawia, że dla specjalistów z branży budowlanej, OZE czy ekonomii dostępna jest atrakcyjna praca. Ochrona środowiska stała się jednym z priorytetów nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach (m.in. ze względu na ostrzeżenia ekologów oraz zalecenia Unii Europejskiej), co zaś przyczynia się do transformacji zachodzących na rynku pracy [7][9]. 


Rys. Zmiana ilości miejsc pracy w poszczególnych technologiach wg IRENA [3][10]

Branża OZE w Polsce: ile miejsc pracy i jakie zawody będą na topie?

Wg dotychczasowych analiz Polska branża OZE zapewnia pracę blisko 100 tys. osób. Najwięcej w sektorze obszarze biomasy. Jednak są to dane już mniej aktualne. Nowsze sektory, takie jak fotowoltaika, branża pomp ciepła i energetyka wiatrowa prężnie się rozwijają [4][4][6][7][8].

Według danych Międzynarodowej Agencji Źródeł Odnawialnych (IRENA) w Polsce w 2020 r. w sektorze OZE pracowało ponad 116,8 tys. osób, w tym w fotowoltaice 29,4 tys., a w solarnym ogrzewaniu lub chłodzeniu – 2,2 tys. Jak podaje SolarPower Europe, w tym samym roku w naszym kraju w firmach związanych z fotowoltaiką pracowało ponad 91 tys. osób. Z kolei eksperci Instytutu Energetyki Odnawialnej w swoim raporcie wyliczają, że na jeden megawat mocy zainstalowanej w fotowoltaice przypada 6 osób zatrudnionych na etat oraz 8,6 osoby w innych formach zatrudnienia [4][3][12].

W marcu 2022 r. liczba wszystkich mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych przekroczyła milion. Ich łączna moc to już 7,3 GW. Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne. Prosumenci stanowią już 40% całego potencjału rozwoju OZE w Polsce. Te instalacje zostały zbudowane przez polskie firmy i polskich instalatorów. Łańcuch dostaw w zakresie 50-60% jest oparty o polskie podzespoły (moduły PV montowane w Polsce, systemy montażowe polskich producentów itd.). Miejsca pracy z tej branży w Polsce szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy wliczając instalatorów i firmy z branż powiązanych.

Wg PORT PC w 2021 roku zakupiono w Polsce ponad 100 tys. pomp ciepła wszystkich typów. W następnych latach ta liczba się podwoi albo nawet i potroi. Będą potrzebni projektanci, monterzy i serwisanci. Oczywiście branża PV i Pomp ciepła w Polsce jest napędzana programami dofinansowań typu „Mój prąd”, „Czyste Powietrze”, czy „Moje Ciepło” i są to dobrze zainwestowane przez Rząd pieniądze. Z drugiej strony rosnące koszty energii, wojna na Ukrainie i decyzje Unijne co do dekarbonizacji powodują że ten trend będzie się tylko intensyfikował.

Oszacowano, że docelowo potencjał w obszarze morskiej energetyki wiatrowej może wynieść ok. 70 tys. nowych miejsc pracy. Początkowo udział firm krajowych w łańcuchu dostaw w tej branży, nie będzie wysoki. Jednak przykład z Wielkiej Brytanii pokazuje, że po 15 latach rozwoju branży wskaźnik ten może wzrosnąć od mniej niż 10% do 50%. W Polsce, kraju bardziej uprzemysłowionym, może on być jeszcze wyższy. Przygotowujemy inwestycje pod budowę firm produkujących wieże do siłowni morskich . Ważne aby nie przegapić możliwości wejścia w ten rynek ponieważ chętnych poza Polską jest sporo.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na pracowników z zakresu elektromobilności wzrosło o ponad 200% i nadal będzie rosło – mówią eksperci z Bergman Engineering. Tymczasem problemem nadal jest zbyt mała liczba specjalistów na rynku pracy. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Powstają nowe inwestycje (fabryki akumulatorów, producenci ładowarek itp.), więc zapotrzebowanie na pracowników nadal przyspiesza. Co istotne, także zachodni giganci zatrudniają polskich pracowników. Wg Bergman Engineering do końca 2022 w sektorze elektromobilności powstało do 10 000 nowych miejsc pracy [11].

Kolejny obszar transformacji energetycznej to gospodarka wodorowa. Nowe technologie będą wymagać nowych umiejętności bądź poszerzenia kompetencji obecnych inżynierów i techników. Polska jest jednym z liderów w produkcji tzw. szarego wodoru, ale w przyszłości będziemy stawiać na wodór produkowany w skojarzeniu z OZE [4][7].

Stale rozwija się sektor IT i sztucznej inteligencji. Zarówno w energetyce, jak i w innych gałęziach gospodarki postępuje cyfryzacja, dlatego potrzeba tworzenia i utrzymania oprogramowania będzie rosnąć.

Rynek nie będzie potrzebował tylko pracowników z twardymi umiejętnościami. Wzrośnie zapotrzebowanie na kadry z umiejętnościami miękkimi do prowadzenia nowego rodzaju biznesu związanego z transformacją energetyki. Priorytetem jest obecnie przekwalifikowanie pracowników sektora węglowego, z których wielu posiada kompetencje i potencjał możliwy do zastosowania w gospodarce niskoemisyjnej.

Szczególnie cenieni są wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z dużą wiedzą. W kolejnych latach wśród poszukiwanych zawodów znajdą się między innymi [8]: 

- technik/inżynier biogazowni, 

- monter pomp ciepła, 

- technik/inżynier energetyk energii wiatrowej, 

-  monter kolektorów słonecznych oraz instalacji PV

-  serwisant urządzeń energii odnawialnej, 

-  projektant instalacji energetyki odnawialnej, 

-  specjalista IT (np. programista) na rynku elektroenergetycznym, 

-  sprzedawca/przedstawiciel handlowy z sektora OZE. 

Przedstawiciele Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji zauważają, że nowe miejsca pracy wymagać będą od kandydatów nowych kwalifikacji, szczególnie zawodowych. Co zatem powinien umieć idealny pracownik branży OZE? Szczególnie przydatna będzie wiedza dotycząca: 

-  produkcji, eksploatacji i serwisu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

-  montaż wspomnianych urządzeń, 

-  kompleksowe doradztwo dotyczące rozwiązań w branży OZE. 

Czy w Polsce kształcimy na potrzeby branży OZE?

W sektorze energetycznym managerowie ds. rekrutacji poszukują osób z wykształceniem, umiejętnościami, a także doświadczeniem w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii i zmian klimatycznych. Dlatego też dla osób poszukujących możliwości nabywania wiedzy i doskonalenia się w zakresie tych technologii od podstaw ma kluczowe znaczenie. Polskie szkoły średnie i szkoły wyższe musza zintensyfikować kształcenie w kierunku zidentyfikowanych braków wyspecjalizowanych absolwentów z zakresu elektromobilności, magazynowania energii oraz zarzadzania energią.

Szczególnym przypadkiem jest rynek elektromobility. Zapotrzebowanie na pracowników od elektromobilności występuje praktycznie na każdym szczeblu. Począwszy od montażu i uruchomieniu maszyn, przez pracowników produkcyjnych, po kierowników produkcji. Inżynierowie, którzy chcą pracować w tym sektorze, muszą się jednak ciągle dokształcać. Wchodzą oni na rynek, który dopiero się tworzy i dynamicznie rozwija i zmienia. Tak samo jest zresztą w całej branży OZE.

Kierunek studiów pn. Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej jest jednym z kierunków, które wpisują się w trend zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej dotyczący odejścia od paliw kopalnych. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są bezpośrednim odwzorowaniem zapotrzebowania rynku na specjalistów z branży. Obecnie w Polsce istnieje silna potrzeba zmian źródeł energii dla gospodarki i społeczeństwa. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej. Więcej na www.facebook.com/inzynieriaoze oraz linkedin.com i oze.utp.edu.pl

Podsumowanie

Podsumowując dyskusję to czego branża OZA potrzebuje to specjalistów z multidyscyplinarnym wykształceniem. Nie wystarczy już dobrze zaprojektować instalacje pompę ciepła. Trzeba mieć wiedzę jak zintegrować ją z instalacją PV i mieć wiedze w zakresie magazynowania energii ciepła i energii elektrycznej. W sektorze energii odnawialnej na świecie, wśród najbardziej popularnych zawodów można wymienić planistę OZE, inżyniera integracji sieci, managera ds. komunikacji energii odnawialnej, twórcę/koordynatora projektów PV, projektanta energii odnawialnej, inżyniera biopaliw, analityka czystej energii, menadżera projektów wiatrowych czy technika turbin wiatrowych. Są to zawody, na które zapotrzebowanie będzie stale rosło, więc swoją uwagę przy wyborze zawodu na pewno warto zwrócić w stronę branży zielonej energetyki.

Ekspert ds. OZE - dr inż. Adam Mroziński


Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, wspiera rozwój relacji uczelnia-biznes, dydaktyk. Autor patentów z zakresu ekologii i OZE nagradzanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca Politechniki Bydgoskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektor Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na PB Dr inż. Adama Mrozińskiego zgłębia zagadnienia energochłonności wybranych procesów przemysłowych, w szczególności wdrażania Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Swoją uwagę poświęca także takim tematom jak recyrkulacja (w tym recykling energetyczny) materiałów wtórnych (papierniczych, tworzywowych i biomasy). Wszystkie te aspekty mają przełożenie na jego aktywność badawczą, działalność na rzecz organizacji oraz aktywność dydaktyczną.

Zrealizował jako kierownik bądź główny wykonawca kilkanaście projektów (krajowych i EU) edukacyjnych oraz badawczo-wdrożeniowych z zakresu efektywności energetycznej oraz inżynierii OZE. Główny twórca kierunku studiów inżynierskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej pn. Inżynieria OZE. Twórca i kierownik kilku edycji studiów podyplomowych z zakresu OZE na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Kierownik kilkudziesięciu badań zleconych dla firm z zakresu inżynierii OZE i efektywności energetycznej.

W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej -Politechnika Bydgoska (kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologia maszyn, profil dyplomowania: projektowanie procesów technologicznych). W 2005 roku obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest pracownikiem Katedry Maszyn i Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektorem Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na UTP w Bydgoszczy – ICOZE.utp.edu.pl

W latach 2017-2021 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii przy UTP w Bydgoszczy oraz Prezesa Zarządu Spółki Celowej Politye sp. z o.o., zajmującej się komercjalizacją wyników badań powstałych na uczelni do gospodarki.

Więcej informacji o autorze: linkedin.com i amrozinski.utp.edu.pl

Źródła:

[1] https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/23/hitting-global-climate-target-could-create-8m-energy-jobs-study-says (dostęp maj 2022)

[2] https://www.oneearth.org/100-renewable-energy/ (dostęp maj 2022)

[3] https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021 (dostęp maj 2022)

[4] https://globenergia.pl/w-polskim-sektorze-oze-pracuje-okolo-100-tys-osob/ (dostęp maj 2022)

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259033222100347X (dostęp maj 2022)

[6] https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/08/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_34-2021.pdf (dostęp maj 2022)

[7] https://swiatoze.pl/jak-sektor-oze-zapewnia-nowe-miejsca-pracy/ (dostęp maj 2022)

[8] http://obserwatoriumedukacji.pl/ (dostęp maj 2022)

[9]https://strefabiznesu.pl/odnawialne-zrodla-energii-pociagaja-za-soba-nowe-miejsca-pracy-i-zawody-jaka-praca-w-branzy-energetycznej/ar/c3-15907379 (dostęp maj 2022)

[10] https://knoema.com/infographics/ywbifkc/renewable-energy-sector-provides-millions-of-jobs-worldwide (dostęp maj 2022)

[11] https://techno-senior.com/2021/04/30/elektromobilnosc-nowe-miejsca-pracy/ (dostęp maj 2022)

[12] https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zatrudnienie-branza-PV-energetyka-sloneczna-rynek-pracy-11767.html (dostęp maj 2022)

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.