Działania DSV z zakresu employer brandingu wspierają lokalne społeczności

Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Działania DSV z zakresu employer brandingu wspierają lokalne społeczności

Partnerzy portalu

Działania DSV z zakresu employer brandingu wspierają lokalne społeczności - ZielonaGospodarka.pl
Fot. DSV

Czy działania z zakresu ESG (Environment, Social, Governance) i szerzej zrównoważonego rozwoju mogą wspierać employer branding organizacji? DSV – Global Transport and Logistics pokazuje, że tak. Operator zorganizował konkurs, w którym to pracownicy poszczególnych obiektów magazynowych zarządzanych przez firmę wybierali, jakie lokalne inicjatywy społeczne uzyskają wsparcie w postaci darowizny.

Myśl globalnie – działaj lokalnie


W ostatnich miesiącach zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju przeżywa rozkwit, a hasło „ESG” towarzyszy wielu pracodawcom oraz pracownikom na każdym kroku. W bieżącej dyskusji, zdominowanej przez rozważania na temat redukcji emisji CO2 w działalności gospodarczej, czasem gubi się jednak refleksja nad tym, jak organizacje powinny rozwijać swoje działania w obszarach S czy G. 

Wytyczne dotyczące raportowania ESG, Cele Zrównoważonego Rozwoju, są kompasem, który może pomóc biznesowi w zaplanowaniu i wdrożeniu strategii na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale przede wszystkim odporności biznesowej: na ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze. Raporty przedstawiają obraz globalny, na który składają się lokalne działania i wybory, 

które podejmujemy każdego dnia. – mówi Agnieszka Kłopotowska, Sustainability Manager w DSV – Dlatego jako DSV aktywnie wprowadzamy narzędzia mierzenia naszego wpływu w każdym obszarze biznesowym, także w dziedzinie human resources, którego częścią jest employer branding. Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy,  są regularne ankiety i badania, pokazujące aktualny obraz satysfakcji i motywacji naszych pracowników. W końcu podstawą każdego dobrego raportu są weryfikowalne dane źródłowe.

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym DSV – Global Transport and Logistics stworzyło wewnętrzny, pilotażowy konkurs dla pracowników, w którym mogły wziąć udział wszystkie osoby zatrudnione w obiektach magazynowych zarządzanych przez operatora w Polsce. Pod hasłem „Myśl globalnie – działaj lokalnie”, pracownicy mogli w imieniu lokalnej instytucji zawnioskować do pracodawcy z prośbą o przyznanie darowizny w wys. 3 000,00 PLN na realizację projektów społecznych. Konkurs stworzył także okazję do zapoznania osób pracujących w DSV z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z warunków skutecznego zgłoszenia inicjatywy było wykazanie przez zgłaszającego, że wspiera ona minimum jeden z 17 Celów wyznaczonych w Agendzie 2030.

Wykorzystaliśmy proces przygotowania konkursu do dopracowania wewnętrznych procedur związanych z angażowaniem się organizacji DSV w lokalne działania społeczne. Zwiększyliśmy w ten sposób transparentność dla interesariuszy wewnętrznych (obszar G – Governance), oraz wprowadziliśmy system oceny skutków naszego zaangażowania (obszar S – Social) – opowiada Agnieszka Kłopotowska – Dodatkowo, pracownicy zgłaszający inicjatywę mają przygotować wewnętrzny raport, we współpracy z organizacją wykonującą projekt, że wskazaniem efektów wdrożenia projektu, po jego zakończeniu. 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.