Pierwsza w Polsce miejska farma wodno-żywnościowa otwarta we Wrocławiu

zk

28.03.2023 09:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Pierwsza w Polsce miejska farma wodno-żywnościowa otwarta we Wrocławiu

Partnerzy portalu

Pierwsza w Polsce miejska farma wodno-żywnościowa otwarta we Wrocławiu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Wrocławska AquaFarma wpisuje się w ideę Agrihood, jednego z najnowszych trendów w urbanistyce, czyli projektowania osiedli wokół farm, które będą dostarczać świeżą i zdrową żywność okolicznym mieszkańcom, a jednocześnie będą integrować lokalną społeczność wokół zielonej przestrzeni. To element szerszego trendu, związanego z projektowaniem samowystarczalnych, zrównoważonych przestrzeni miejskich (Sustainable Urban Neighbourhood).

Rozwój miejskich farm akwaponicznych pozwoli też ograniczyć potrzebę transportu żywności dla mieszkańców miast, których liczba będzie systematycznie rosnąć wraz ze wzrastającą populacją ludzi na świecie. Artykuły spożywcze, które kupujemy w sklepach pokonują obecnie olbrzymie odległości, co przekłada się na większą emisję spalin i zanieczyszczenie środowiska. Skupienie produkcji w ramach społeczności lokalnych pozwoli zmniejszyć skalę problemu.

Takie instalacje jak AquaFarma umiejscowione w zielonej tkance miasta stanowią także odpowiedź na wyzwania współczesności związane ze zmianami klimatu, potrzebę ograniczenia emisji zanieczyszczeń i bardziej oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie pokazały, że już dziś powinniśmy powyższe cele przełożyć na konkretne działania związane dążeniem do bezpieczeństwa żywnościowego i ulepszeniem gospodarki zasobami naturalnymi, w tym wody. Bezglebowa forma uprawy, która jest stosowana na farmach akwaponicznych dąży do minimalizacji zużycia wody nawet o 90%. Dodatkowo Miejska AquaFarma będzie częściowo zasilana wodą opadową i roztopową oczyszczaną w naturalny sposób dzięki konstrukcji zielonego dachu.

Samowystarczalności wodna i żywnościowa, a także niezależność energetyczna, dzięki planowanym instalacjom pompy ciepła i fotowoltaiki, oto idee, które przyświecają AquaFarmie.

AquaFarma doskonale wpisuje się w strategię Komisji Europejskiej „Od pola do stołu" będącej jednym  kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie zmienić obecny system żywnościowy w model bardziej zrównoważony, którego priorytetem jest bezpieczeństwo żywnościowe, a także zmniejszenie o połowę korzystania z pestycydów i nawozów oraz sprzedaży środków antydrobnoustrojowych.

„Farmy akwaponiczne, w których hoduje się zarówno zwierzęta jak i rośliny, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, będą obiecującą alternatywą do zrównoważonej produkcji żywności, szczególnie w mieście. Dodatkową wartością dla takich farm jest zastosowanie systemu oczyszczania wody deszczowej. Dzięki temu będzie możliwa produkcja żywności zdrowej, bez dodatków antybiotyków i herbicydów, z ograniczeniem zużycia wody oraz z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko" twierdzi dr Katarzyna Pala, Prezeska Water Science and Technology Institute - H2O SciTech będącego liderem pilotażowego projektu, w ramach którego wybudowano instalacje akwaponiczne we Wrocławiu i Oslo.

Wrocław, jako dynamicznie rozwijające się miasto, przyciąga wiele osób poszukujących pracy. W wyszukiwarce Jooble można znaleźć oferty zatrudnienia we Wrocławiu. Jest to platforma internetowa, która umożliwia zarówno pracodawcom, jak i kandydatom znalezienie idealnego dopasowania.

Obecnie AquaFarmie uprawiane są: mizuna, burak liściowy, rukiew wodna, pak choi. W basenach AquaFarmy pływają raki.

W zależności od potrzeb, a także wyników prowadzonych doświadczeń we wrocławskiej AquaFarma planuje włączyć do uprawy inne rośliny, a także ryby i skorupiaki.

„Projektowanie farmy akwaponicznej było dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, gdyż w ten sposób wytyczamy nowy kierunek w podejściu do produkcji żywności na terenach miejskich. To namacalnie pokazuje, że uprawa roślin jadalnych, a nawet hodowla zwierząt w mieście jest możliwa, i co więcej nie jest to jakaś nieprzyjazna technologiczna instalacja tylko miejsce mogące stać się lokalny  punktem spotkań. To krok w stronę bardziej samowystarczalnych miast – co staje się szczególnie istotne w dobie kryzysu klimatycznego" przekonuje Paweł Pedrycz, urbanista i badacz morfologii na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Zalety systemu akwaponicznego na AquaFarmie:

1.      Produkcja czystej żywności bogatej w wartości odżywcze

2.      Uprawa trwa przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne

3.      Oszczędność wody nawet o 90% w stosunku do upraw w rolnictwie tradycyjnym

4.      Zmniejszenie obszarów potrzebnych do hodowli roślin w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego

5.      Redukcja odpadów trafiających do środowiska, gdyż większość składników jest wykorzystywana w systemie zamkniętym

6.      Retencja i zagospodarowanie wód opadowych z zielonego dachu

AquaFarma powstała w ramach polsko-norweskiego projektu USAGE sfinansowanego w ramach Funduszy Norweskich, którego celem było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni ekologicznej hodowli zwierząt i roślin, uwzględniającej oszczędność wody w dwóch miastach: we Wrocławiu oraz w Oslo

Partnerzy projektu to: Water Science and Technology Institute - H2O SciTech, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Fridtjofa Nansena w Polhøgda, Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Woda na wagę złota

„W Polsce zasoby wody pitnej są skromniejsze niż w wielu krajach afrykańskich, azjatyckich, a nawet w Europie. Średnio na Starym Kontynencie na jednego mieszkańca przypada 5,1 tys. m³ wody rocznie, a w naszym kraju to zaledwie 1,7 tys. m³."

Moda na miejskiego rolnika

„Występujące coraz częściej w naszej strefie klimatycznej tzw. deszcze nawalne, doprowadzają do erozji wodnej, czyli wymywanie luźnej, niezwiązanej gleby. Poza tym występujące obecnie w tradycyjnym rolnictwie stosowanie upraw monokulturowych, nadmierne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i mało ekologicznych zabiegów agrotechnicznych, doprowadza do niszczenia bioróżnorodności w przyrodzie i zaburzenia funkcjonowania ekosystemów. Efektem tego wszystkiego jest zamieranie życia mikrobiologicznego i utrata mikroorganizmów w glebie."

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.