Energia a polityka Polsko – Ukraińska

Strona główna Energetyka, OZE Energia a polityka Polsko – Ukraińska

Partnerzy portalu

Energia a polityka Polsko – Ukraińska - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Materiały prasowe

W Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu do spraw energii. To kontynuacja rozmów sprzed roku w Gryficach, gdzie odbyła się konferencja na temat energetycznej odbudowy Ukrainy. Jacek Piechota, prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zaznaczył, że spotkanie Komitetu PUIG ds. Energii otwiera cykl spotkań komitetów merytorycznych, których zadaniem jest wzmacnianie stanowisk i postulatów firm członkowskich, reprezentujących różne branże. „Izba skupia blisko 500 firm po polskiej i ukraińskiej stronie. - Naszym atutem jest bilateralność i ponad 30 letnie doświadczenie w budowaniu relacji dwustronnych. Energetyka jest wyzwaniem w kontekście aktualnej sytuacji wojennej, ale także odbudowy Ukrainy i procesu przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś omawiamy możliwości współpracy firm energetycznych po obu stronach granicy oraz potencjał polskich przedsiębiorców we wsparciu ukraińskiej gospodarki – powiedział Jacek Piechota, prezes PUIG.

Partnerami wydarzenia byli: APS Energia, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Zakład Elektryczny Gryfice, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, klastry.org.pl, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Hertz New Technologies. Partnerzy medialni: BiznesAlert.pl, eDialog Polsko-Ukraiński Portal Gospodarczy, Zielonagospodarka.pl.

W ramach działalności Komitetu jej członkowie będą dążyć do rozwoju energii odnawialnej oraz wzmocnienia narzędzi wykorzystywanych w celu podnoszenia efektywności energetycznej. - Będziemy wspierać transformację systemów energetycznych w kierunku zrównoważonej przyszłości. Nasze działania nie mogą zamykać się tylko na relacje polsko – ukraińskie, będziemy współpracować na arenie międzynarodowej, aby zmierzyć się w aktualnymi wyzwaniami globalnymi w zakresie klimatu – podkreślił Anatolij Gordikow, przewodniczący Komitetu ds. energii po stronie polskiej, menedżer ds. sprzedaży na rynkach wschodnich w spółce APS Energia SA. Spotkania inauguracyjnego Komitetu. Posiedzenie prowadzili: Joanna Kułakowska z APS Energia SA i Łukasz Szeląg, wiceprzewodniczący Komitetu.

Współpraca Polski i Ukrainy w zakresie transformacji energetycznej

Gazprom znika z Europy, ceny energii i gazu ulegają uspokojeniu, a współpraca naszych krajów rozwija się w różnych obszarach rynku energii. Uczestnicy spotkania wskazywali, że istniejący potencjał współpracy polskich i ukraińskich sektorów energetycznych w zakresie transformacji należy wykorzystać, m.in. poprzez: współpracę naukową (zaplecze intelektualne Ukrainy jest bardzo silne); wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie energetyki jądrowej (także na poziomie instytutów badawczych); wzmocnienie współpracy na rynku gazowym (w tym zakresie brakuje wsparcia politycznego); wdrażanie standardów i norm europejskich na ukraińskim rynku energii; zaangażowanie w odbudowę ukraińskiej infrastruktury. W panelu wzięli udział: Paweł Gajda dyrektor ds. nauki i badań, Nuclear PL, dr Magdalena Lazarek-Jankowska Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Artur Nizioł przewodniczący Rady Nadzorczej BIOGAS SYSTEM SA, Konsul Honorowy Kazachstanu w Polsce, prof. dr hab. Rafał Rakoczy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i dr Piotr Szewczyk prezes Zarządu APS Energia SA a dyskusję prowadził Wojciech Jakóbik z BiznesAlert.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że wyzwaniem jest brak zasobów ludzkich oraz okres przygotowawczy do wejścia w etap realizacji projektów (proces przyznawania certyfikatów, itd.), który z pewnością będzie stanowił barierę dla małych i średnich firm. Brak informacji o ukraińskim rynku jest również barierą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wsparcie instytucji rządowych

System finansowy wymaga stabilności prawnej oraz niezależnego i efektywnego sądownictwa. Ten element jest bezpośrednio powiązany z wykorzystaniem potencjału współpracy w zakresie rynku elektroenergetycznego. Muszą być stabilne warunki prawne, rynkowe i cenowe, aby realizować projekty inwestycje – podkreślano podczas drugiej debaty zorganizowanej w ramach spotkania inauguracyjnego Komitetu PUIG ds. energii. W następnym kroku muszą funkcjonować instytucje finansowe, które znają warunki ukraińskie na równi ze znajomością innych rynków międzynarodowych.

Ważnym elementem jest także konkurencyjność oraz pozyskiwanie prywatnych funduszy finansowych. Na tym tle wymieniono kilka barier: ograniczona informacja o rynku ukraińskim, prawodawstwo, gwarancje na inwestycje oraz pozyskiwanie wiarygodnych partnerów.

W panelu o finansowaniu współpracy udział wzięli Tomasz Mirończuk - ekspert ekonomiczny (prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2009 – 2011), Agnieszka Spirydowicz Zklaster w Zgorzlecu, Tomasz Majewski – Hertz New Technologies oraz Aleksander Bohdziewcz z Kensington Green producenta wyrobów wydłużających trwałość produktów betonowych. Moderatorką dyskusji była Yulia Matalinkova przewodnicząca SKN Odbudowa Ukrainy w Szkole Głównej Handlowej.

Podczas spotkania poruszano elementy związane z wykorzystaniem dronów, także w warunkach wojennych (firma Hertz. New Technologies), budowania porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządami i regionalnymi społecznościami w celu budowania oraz wzmacniania lokalnych rynków energii (Klastry.org.pl). Lokalne zasoby energetyczne należy wykorzystywać do płynnej transformacji energetycznej. Samorządy stanowią niezwykle ważny element w budowaniu zielonego rynku energii. Niezależne jednostki samorządu terytorialnego pokazały jak w czasie wojny istotna i ważna jest silna, lokalna władza. Był omówiony proces powstawania polskiego elektrycznego auta dostawczego EVAN w Zgorzelcu.

- Kolejne posiedzenie Komitetu ds. energii odbędzie się w II kwartale 2024 roku w Województwie Zachodniopomorskim, a następny będzie Wrocław – zapowiada Łukasz Szeląg z Komitetu ds. Energii przy PL UA.  

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.