Gigant offshore Ørsted sprawi, że stal się zazieleni

Strona główna Energetyka, OZE Gigant offshore Ørsted sprawi, że stal się zazieleni

Partnerzy portalu

Gigant offshore Ørsted sprawi, że stal się zazieleni - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Ørsted

Ørsted, członek-założyciel inicjatywy SteelZero, współpracuje z globalną koalicją pionierów korporacyjnych w celu określenia kroków i kamieni milowych, jakie poszczególne rządy muszą podjąć, by wesprzeć przemysł stalowy w jego dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji netto.

Poprzez nowy dokument SteelZero Policy Principles, koalicja chce pomóc decydentom przyspieszyć „przejście na stal” o obniżonej emisyjności, co jest kluczowe dla odblokowania łańcuchów dostaw o zerowej emisji netto i osiągnięcia globalnych celów klimatycznych.

31 maja Ørsted i Climate Group były gospodarzami inauguracyjnego szczytu SteelZero, na którym przeanalizowano rozwiązania legislacyjne mające na celu dekarbonizację sektora stalowego, który odpowiada aż za 8 procent globalnej emisji CO2, oraz rozwój platformy stali o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Szczyt, który odbył się w siedzibie Ørsted w Kopenhadze, w Danii, był pierwszym wydarzeniem w ramach SteelZero od czasu uruchomienia platformy w 2020 roku. Mając mniej niż dziesięć lat na zmniejszenie emisji o połowę, zgodnie z założeniami ścieżki 1,5°C, dekarbonizacja produkcji stali jest kluczowym elementem tych globalnych założeń.

Siła SteelZero, jako rosnącego "klubu kupujących" stal o zerowej emisji netto, tkwi w jego międzysektorowym i globalnym charakterze. Dekarbonizacja stali to wyzwanie, z którym żadna firma nie poradzi sobie sama. Współpracując ze sobą, firmy mogą jednak stworzyć wspólne ramy, by stymulować popyt i forsować odpowiednie uwarunkowania rynkowe i inwestycyjne, które pozwolą przedsiębiorstwom na całym świecie przyspieszyć przejście na stal o zerowej emisji.

W szczycie SteelZero wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym prelegenci reprezentujący firmy z Europy, USA i Chin. W ramach ciągłych wysiłków na rzecz rozwoju koalicji w odniesieniu do popytu, do szczytu na poziomie roboczym przyłączyło się ponad 30 firm reprezentujących sektory, które jeszcze nie są członkami koalicji, w tym sektor OZE, budowlany i motoryzacyjny.

- Cieszę się, że powstał dokument dotyczący zasad polityki globalnej SteelZero. Rządy muszą obecnie uruchomić wiele dźwigni, aby przyspieszyć dekarbonizację stali, muszą połączyć działania polityczne z rosnącymi ambicjami po stronie popytu. Może to pomóc w zapewnieniu dostępu do krytycznej podaży ekologicznej stali, która umożliwi przedsiębiorstwom osiągnięcie celów klimatycznych w nadchodzącej dekadzie. Może to również pomóc w odblokowaniu przyszłych łańcuchów dostaw stali o zerowej emisji netto w sektorze OZE. W Ørsted z niecierpliwością czekamy na możliwość wykorzystania naszego doświadczenia w zakresie działań na rzecz klimatu, by wesprzeć te wspólne wysiłki dzięki SteelZero – mówił Mads Nipper, dyrektor generalny Ørsted.

- Znajdujemy się w krytycznym momencie dla przemysłu stalowego. Stal jest materiałem trudnym do dekarbonizacji i zajmie to dekady, a nie lata, co oznacza, że aby do 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto, przemysł musi zacząć działać już teraz. Jak pokazuje nasza inicjatywa SteelZero, zapotrzebowanie biznesu na stal o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla rośnie, ale konieczne jest przyspieszenie działań. Dlatego też zgromadzenie przedsiębiorstw kupujących i wykorzystujących stal na tym pierwszym w swoim rodzaju szczycie ma kluczowe znaczenie dla odblokowania postępu w potrzebnym nam tempie – powiedziała Helen Clarkson, dyrektor generalna Climate Group.

Zasady polityki dotyczące stali o zerowej emisji netto

Szczyt ten jest kamieniem milowym dla SteelZero - i dla szerszej transformacji sektora. Koalicja odegrała już kluczową rolę w kształtowaniu definicji stali niskoemisyjnej, niemal zerowej i zerowej netto w przemyśle i międzynarodowym środowisku politycznym. A teraz jeszcze bardziej podnosi głos strony popytowej w kluczowych kwestiach, którymi muszą zająć się rządy na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, współpracując z przedsiębiorstwami w celu realizacji ich zobowiązań klimatycznych.

W szczególności, w nowym dokumencie dotyczącym zasad polityki SteelZero wzywa się rządy do ujednolicenia sposobu definiowania nowej terminologii i włączenia niezależnie zweryfikowanych definicji do kryteriów zamówień publicznych. Zwiększenia popytu poprzez zamówienia publiczne w celu realizacji celów na lata 2030 i 2050 oraz promowania spójnych metodologii pomiaru i sprawozdawczości w zakresie węgla ucieleśnionego.

Zobowiązania i działania

Podczas szczytu członkowie platformy SteelZero uzgodnili, że będą nadal rozwijać działania po stronie popytu w celu osiągnięcia celów wyznaczonych na lata 2030 i 2050. W ramach platformy SteelZero członkowie publicznie zobowiązują się do nabywania 50 proc. stali do 2030 roku od dowolnej kombinacji następujących źródeł: przedsiębiorstwa o potwierdzonym SBTi, zakładu posiadającego certyfikat ResponsibleSteel lub stali węglowej o niskiej zawartości węgla.

Członkowie zobowiązują się również do zaopatrywania się w 100 proc. w stal o zerowej emisji netto do roku 2050. Ørsted, światowy gigant  sektora offshore, który dąży do minimalizowania swojego śladu węglowego, w tym - w całym łańcuchu dostaw, zobowiązał się do zamówienia 100 proc. stali o zerowej emisji netto już do 2040 roku - zgodnie z Science Based Targets (SBTi) - potwierdzonym celem zerowej emisji netto w zakresie 1-3. Aby odblokować łańcuchy dostaw, które umożliwią zrównoważony rozwój energii odnawialnej w przyszłości, Ørsted stara się zarówno zaopatrywać się w ekologiczną stal, jak i wspierać transformację sektora w kierunku ekologicznej produkcji i zaopatrzenia w  ekologiczny wodór potrzebny do jej produkcji.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.