Głos młodych w branży energetycznej – program Ambasador_ka Transformacji Energetycznej

Strona główna Energetyka, OZE Głos młodych w branży energetycznej – program Ambasador_ka Transformacji Energetycznej

Partnerzy portalu

Głos młodych w branży energetycznej – program Ambasador_ka Transformacji Energetycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. mat. prasowe

Ruszył program „Ambasador_ka Transformacji Energetycznej”. To inicjatywa towarzysząca II edycji Kongresu Energetyki Rozproszonej, której organizatorami jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Program skierowany jest do osób w wieku 18–35 lat, które chcą angażować się w działania na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości energetycznej Polski i świata. 

Kongres Energetyki Rozproszonej, którego druga edycja odbędzie się w dniach 24–26 czerwca 2024 r. w Krakowie, jest najważniejszym w Polsce wydarzeniem podtrzymującym i wzmacniającym relacje w obszarze nowej energetyki. Kongres kontynuuje ideę Forum Energetyki Rozproszonej i co roku gromadzi głównych interesariuszy transformacji energetycznej – przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych oraz administracji centralnej i samorządowej.  Jego organizatorzy postanowili otworzyć się na perspektywę młodych osób i oddać im głos w ramach programu Ambasador_ka Energetyki Rozproszonej. 

Postępujące zmiany klimatyczne, o których donoszą rozliczne raporty i badania naukowe, to dla młodych ludzi problem nie teoretyczny, ale całkiem realny. Ich troska o środowisko jest elementem walki o własną przyszłość. Program II Kongresu Energetyki Rozproszonej, który z założenia ma stanowić forum otwartej dyskusji na tematy związane z transformacją energetyczną, kładzie silny nacisk na tę perspektywę i poprzez program ambasadorski oddaje głos osobom, których efekty transformacji energetycznej będą dotyczyć bezpośrednio. 

Transformacja energetyczna, czyli proces odchodzenia od paliw kopalnych, a głównie ich emisyjnego spalania, w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych, jest nie tylko koniecznością, ale również faktem. Tymczasem w społeczeństwie wciąż pojawia się wiele obaw i uprzedzeń z nią związanych. Brakuje skutecznej edukacji i umiejętności komunikowania zawiłych spraw językiem określonych grup społecznych. Stąd kluczowa rola lokalnych ambasadorów TE.

Ambasador_ka Transformacji Energetycznej to młode osoby w wieku 18–35 lat, zaangażowane w działania na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości energetycznej Polski i świata. To zarówno działacze wpływający na swoje najbliższe otoczenie (członkowie kół naukowych, edukatorzy, ekodoradcy, społecznicy), jak i influencerzy aktywni w przestrzeni cyfrowej. Dzięki dołączeniu do programu w ciągu kilku miesięcy przejdą ścieżkę od entuzjastów działań klimatycznych do wyedukowanych odbiorców energii, świadomych nowoczesnych rozwiązań technologicznych i szerszego, środowiskowego oraz społecznego tła transformacji energetycznej. Poprzez udział w seminariach i II Kongresie Energetyki Rozproszonej nie tylko zbudują i ugruntują wiedzę, ale również nawiążą cenne relacje w środowisku złożonym z polityków różnego szczebla, naukowców, aktywistów i przedsiębiorców rozwijających energetykę rozproszoną. Zdobędą potwierdzenie kompetencji niezwykle pożądanych w branży, która w najbliższych latach wygeneruje wiele tysięcy miejsc pracy. 

Nabór wniosków do programu Ambasador_ka Transformacji Energetycznej ruszył 12 lutego i potrwa do 1 kwietnia 2024 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić i krótko uzasadnić swoją kandydaturę przez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/JbFpYtHVgiycZq7s5. Założenia programu oraz szanse i perspektywy dla jego uczestników przedstawiono szczegółowo podczas pierwszego seminarium projektu OTE.

Szczegółowe informacje o II KER wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie: https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.