Jedna z największych na świecie pomp ciepła zrewolucjonizuje przemysł i zmniejszy emisje

Strona główna Energetyka, OZE Jedna z największych na świecie pomp ciepła zrewolucjonizuje przemysł i zmniejszy emisje

Partnerzy portalu

Jedna z największych na świecie pomp ciepła zrewolucjonizuje przemysł i zmniejszy emisje - ZielonaGospodarka.pl
Fot. basf.com

BASF i MAN Energy Solutions zawarły strategiczne partnerstwo w celu realizacji budowy pompy ciepła na skalę przemysłową w zakładzie BASF w Ludwigshafen. Projekt ten ma w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wprowadzenia technologii o niskiej emisji CO2 w produkcji chemicznej oraz zmniejszenia zużycia gazu ziemnego w zakładzie. W pierwszym etapie partnerzy projektu przeprowadzają studium wykonalności, które ma zostać ukończone już w 2022 roku.

– W perspektywie średnioterminowej chcemy zmniejszyć nasze emisje CO2 o 25 procent do 2030 roku. Zastosowanie takich technologii jak duże pompy ciepła, które już istnieją i mogą być skalowane do rozmiarów przemysłowych, znacznie przybliża nas do tego celu. W naszej współpracy z MAN Energy Solutions łączymy kompetencje zakładu chemicznego Verbund z know-how niezbędnym do technologicznej realizacji takiego projektu. Ta technologia ma również potencjał, aby utorować drogę projektom w innych zakładach BASF – mówił dr Martin Brudermüller, prezes zarządu BASF SE.

Planowana pompa ciepła umożliwi produkcję pary przy użyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wykorzystując ciepło odpadowe z systemu chłodzącego w BASF jako źródło energii cieplnej. Ciepło resztkowe w wodzie zostanie przetworzone za pomocą kompresji w celu wytworzenia pary, która zostanie wprowadzona do sieci parowej zakładu. Dzięki zintegrowaniu pompy z infrastrukturą produkcyjną zakładu można wyprodukować do 150 ton pary na godzinę, co odpowiada 120 megawatom mocy cieplnej. Projekt mógłby zmniejszyć emisję CO2 w zakładzie nawet o 390 000 ton metrycznych rocznie. Jednocześnie sprawiłby, że system wody chłodzącej byłby bardziej wydajny i mniej zależny od warunków klimatycznych i pogodowych.

– Naprawdę cieszymy się na bliską współpracę z BASF. Ogrzewanie pomieszczeń i ciepło procesowe odpowiadają za około jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w Niemczech. Wspólnie z BASF chcemy zająć się tą znaczącą dźwignią za pomocą innowacyjnego rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie w postaci pompy ciepła może wnieść decydujący wkład w przyjazne dla klimatu zaopatrzenie w parę w zakładzie w Ludwigshafen. BASF jest światowym pionierem w transformacji energetycznej w przemyśle chemicznym, wzorem do naśladowania w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w celu ochrony planety oraz doskonałym partnerem projektowym. Zarówno przemysł, jak i ochrona klimatu polegają na innowacjach, które powstają w wyniku tak silnego partnerstwa – skomentował Dr. Uwe Lauber, CEO MAN Energy Solutions SE.

"Odpadowa" rewolucja przemysłu na wielką skalę

Para wodna jest najważniejszym źródłem energii w przemyśle chemicznym. W Ludwigshafen firma BASF potrzebuje około 20 milionów ton metrycznych pary rocznie. Zakłady w tym miejscu wykorzystują dużą część tej pary jako parę technologiczną w produkcji, na przykład do suszenia produktów, podgrzewania reaktorów lub do procesów destylacji. Około połowa pary wymaganej w zakładzie w Ludwigshafen jest już produkowana poprzez odzyskiwanie ciepła z zakładów produkcyjnych w niskoemisyjnym procesie. Pozostałe zapotrzebowanie na parę, około 50 procent, pokrywane jest przez elektrownie gazowo-parowe, które emitują CO2.

– Transformacja, która nas czeka, wymaga przede wszystkim otwartości na nowe technologie. W Ludwigshafen testujemy i rozwijamy kilka technologii i alternatywnych procesów zastępujących paliwa kopalne – dotyczy to również produkcji pary. Ochrona klimatu oznacza nie tylko unikanie emisji gazów cieplarnianych, ale także zrównoważone wykorzystanie energii – przemysłowe pompy ciepła umożliwiają jedno i drugie. W przyszłości będą one istotnym elementem zrównoważonej infrastruktury energetycznej w zakładzie w Ludwigshafen – podsumował Uwe Liebelt, President European Verbund Sites, BASF SE.

Dzięki temu projektowi obaj partnerzy chcą zdobyć doświadczenie w integracji i eksploatacji pomp ciepła na skalę przemysłową oraz utorować drogę do standaryzacji i wdrożenia tej technologii w innych zakładach. Wyniki studium wykonalności w zakresie opłacalności, wydajności i konkurencyjności technologii będą stanowiły podstawę dla późniejszego procesu decyzyjnego dotyczącego budowy pompy ciepła.

Firma BASF postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku. Oprócz wykorzystania energii odnawialnych i zwiększenia efektywności energetycznej w produkcji, do osiągnięcia tego celu przyczynią się nowe technologie, takie jak elektryfikacja produkcji pary. Przeskalowanie takich przyjaznych dla klimatu procesów na poziom przemysłowy będzie miało decydujący wpływ na przejście na produkcję chemiczną o niskiej emisji CO2.

MAN Energy Solutions w centrum swojej przyszłej strategii umieścił rozwiązania techniczne mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych przez przemysł, produkcję energii i żeglugę. Oprócz technologii pozwalających na uniknięcie szkodliwych emisji przedsiębiorstwo koncentruje się w szczególności na redukcji lub kompensacji nieuniknionych emisji resztkowych z przemysłu.Źródło: basf.com; man-es.comPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.