Każda Puszka Cenna_ 9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu

zk

13.06.2022 15:47 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling Każda Puszka Cenna_ 9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu

Partnerzy portalu

Każda Puszka Cenna_ 9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Po ubiegłorocznej udanej trasie promującej recykling, program Każda Puszka Cenna podwaja swoje wysiłki, organizując inspirującą akcję, po raz pierwszy wykraczającą poza granice Europy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie recyklingu. Jednocześnie Każda Puszka Cenna publikuje ciekawe wyniki nowych badań dotyczące postaw i zachowań związanych z recyklingiem.

Już drugi rok z rzędu powraca kampania ‘International Recycling Tour’ promująca recykling, przygotowana przez inicjatywę Każda Puszka Cenna. Tym razem w znacznie szerszym zakresie i bogatsza w treści! Poprzednia edycja, w 2021 tylko potwierdziła, że ludzie bardziej niż kiedykolwiek troszczą się o środowisko i chcą aktywniej działać na rzecz recyklingu. Zeszłoroczne pozytywne przyjęcie ambasadorów, zbierających puszki w ramach programu, dało impuls do podwojenia wysiłków w tym roku i rozszerzenia działań poza granice Europy. Dlatego też, z okazji Światowego Dnia Środowiska, w 2022 r. do trasy dołączyły Brazylia i Kolumbia, niosąc przesłanie o gospodarce obiegu zamkniętego także w Ameryce Łacińskiej.

Celem międzynarodowej trasy promującej recykling (International Recycling Tour) jest przypomnienie wszystkim, że utrzymanie czystości w miejscach publicznych to nasz wspólny wysiłek. Drobne codzienne czynności, takie jak właściwe segregowanie odpadów, pomagają nam w dążeniu do bardziej zrównoważonego stylu życia i zdrowszej planety. Dlatego też, w ubiegły weekend ponad 100 ambasadorów wyposażonych w kolorowe plecaki do zbiórki puszek przemierzało parki, miasta i plaże w takich krajach jak: Austria, Brazylia, Kolumbia, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Czarnogóra, Holandia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania. Animatorzy zachęcali mieszkańców do recyklingu puszek po napojach oraz dbania o czystość przestrzeni publicznej.

Oprócz zabaw na świeżym powietrzu, występów tanecznych i konkursów internetowych, w kilku krajach, w tym w Polsce, można było podziwiać wyjątkową instalację - Pixelatę wizytówkę programu Every Can Counts, która łączy sztukę, świadomość ekologiczną i uczestnictwo gości. Puste puszki po napojach są wykorzystywane do tworzenia pikselowych obrazów w dużym formacie. W ten sposób imponujące murale, które można podziwiać z daleka, niosą kluczowe przesłanie dotyczące recyklingu. Innym przykładem ikonicznej instalacji, która stała się popularna na Instagramie, jest tęcza #EveryCanCounts, wykonana z 2500 puszek po napojach pochodzących z recyklingu.

– Ten szczególny dzień poświęcony środowisku stwarza dwie wyjątkowe możliwości. Pierwszą z nich jest przeprowadzenie, drugi rok z rzędu, naszej kampanii promującej "w drodze" recykling puszek po napojach w ponad 20 miejscach jednocześnie. Po drugie, możemy przedstawić wyniki naszego badania na temat zwyczajów i postaw związanych z recyklingiem w Europie – mówi Bartłomiej Wojdyło, V-ce przewodniczący Every Can Counts.

Polscy wolontariusze programu Każda Puszka Cenna ruszyli w teren, by edukować o recyklingu. 4 czerwca, w trakcie jednego z największych festiwali studenckich – olsztyńskiej Kortowiady – stworzono Pixelatę składająca się z ponad 2 tysięcy puszek napojowych, zebranych podczas wydarzenia.

9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu

Przeważająca większość Europejczyków twierdzi, że ochrona środowiska oraz recykling są ważne, jednak aktualne działania nie wystarczają, by odpowiedzieć na współczesne wyzwania środowiskowe – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w 14 europejskich państwach przez agencję badawczą LUCID we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna z okazji Światowego Dnia Środowiska 2022.

Jak pokazuje badanie, Europejczycy, chcą, by robiono więcej w celu ochrony środowiska (wskazało tak 91 proc.). Choć mieszkańcy Europy mają poczucie indywidualnej odpowiedzialności, ciężar spoczywa przede wszystkim na firmach, które powinny ulepszać swoje opakowania tak, by nadawały się do recyklingu. 87 proc. respondentów, twierdzi, że firmy powinny używać jedynie takich opakowań, które można przetwarzać w nieskończoność, podczas gdy 89 proc. zgadza się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wybierane przez siebie opakowania i używać tylko takich, które da się przetworzyć w całości. Wśród polskich ankietowanych w przypadku obu stwierdzeń, zgadzało się z nimi 87 proc. Z drugiej strony mniej niż 7 na 10 ankietowanych wierzy, że to konsumenci powinni być odpowiedzialni za kupowane przez nich opakowanie.

Jeśli chodzi o niezbędne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, 69 proc. badanych za priorytetowe uznaje redukcję ilości odpadów, a 63 proc. zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu. Na kolejnych miejscach znalazły się: inicjatywy przywracające siedliska, zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, a także zniechęcanie firm z sektora prywatnego (m.in. poprzez podatki) do używania produktów szkodliwych dla środowiska. Rezygnacja z podróży samolotem oraz spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego wydaje się niezbędna dla mniej niż 1/3 respondentów.

Wśród Polaków hierarchia priorytetowych działań kształtowała się podobnie do tej wskazywanej przez ogół Europejczyków. Także jako trzy najważniejsze inicjatywy wskazywaliśmy redukcję ilości odpadów, zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu oraz przywracanie siedlisk. Polscy respondenci częściej niż przeciętny badany (choć rzadziej niż chociażby Hiszpanie, Irlandczycy czy Grecy) wskazywali na znaczenie takich działań jak zachęcanie do korzystania z publicznego transportu, natomiast za mniej priorytetowe uznawali zniechęcanie firm do używania produktów nienadających się do recyklingu lub szkodzących środowisku.

Recykling to wyzwanie: konsumenci potrzebują więcej wsparcia

Wśród ponad 12,8 tys. osób biorących udział w badaniu, zaledwie 52 proc. zawsze przeznacza do recyklingu puszki napojowe używane w domu. Ten odsetek drastycznie spada, gdy znajdujemy się poza miejscem zamieszkania – zaledwie 33 proc. Europejczyków wrzuca swoje puszki napojowe do odpowiedniego kosza, będąc w pracy, a 30 proc. spędzając czas za zewnątrz. Polacy wypadają dobrze na tle europejskiej średniej. Dla polskich badanych te odsetki wynoszą odpowiednio 57 proc., 39 proc. i 35 proc.

Nie dziwi więc fakt, że konsumenci oczekują lepszej infrastruktury recyklingowej. 52 proc. chciałoby więcej koszy do recyklingu w przestrzeni publicznej, a 50 proc. opowiada się za wprowadzeniem kaucji za opakowania zwrotne. W celu wsparcia wysiłków mających na celu zwiększenie recyklingu, 53 proc. obywateli chciałoby, aby w ich krajach używano jedynie opakowań zdatnych do recyklingu.

Te wnioski uzupełniają się z publiczną percepcją zrównoważonych opakowań. Dla większości konsumentów (60 proc.), zrównoważone opakowanie jest wykonane z materiałów recyklowalnych w 100 proc., podczas gdy około połowa twierdzi, że powinno być przystosowane do przetwarzania w nieskończoność. Jednocześnie badanie ujawnia pewne braki w wiedzy – zaledwie 19 proc. stwierdziło, że takie właściwości jak „małe i lekkie w transporcie” definiują zrównoważone opakowania.

– Niska waga i objętość pozwalają na redukcję energii zużytej w trakcie transportu i magazynowania, a więc zmniejszają ślad środowiskowy opakowań do napojów. Ze względu na lekkość i właściwości pozwalające na przetwarzanie w nieskończoność, puszki napojowe są jednymi z najbardziej energooszczędnych materiałów, nadających się do recyklingu – wyjaśnia Bartłomiej Wojdyło.

– Puszki napojowe można przetwarzać w nieskończoność. To główne przesłania naszej trasy i powód, dla którego staramy się zainspirować do zmiany zachowań i w ten sposób pomóc osiągnąć 100% poziom recyklingu w Europie i poza nią. Ten ambitny cel może być osiągnięty tylko wtedy, gdy konsumenci, marki, organizatorzy wydarzeń i lokalne społeczności połączą siły, by przetwarzać każdą puszkę napojową, budując wspólnie bardziej zrównoważoną planetę – mówi

O programie Każda Puszka Cenna


Zapoczątkowana w 2009 roku w Wielkiej Brytanii inicjatywa Every Can Counts (Każda Puszka Cenna) jest uważana za wiodący program promujący recykling puszek napojowych w Europie. Ma na celu zainspirowanie do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem - na przykład w biurze czy w domu, ale także w dowolnym miejscu: w parkach, podczas festiwali i wydarzeń sportowych, w szkołach i na uniwersytetach. Dziś inicjatywa jest obecna w 19 krajach europejskich, a także w Brazylii. W Polsce projekt Każda Puszka Cenna jest realizowany przez Fundację Recal, która prowadzi akcje zachęcające do recyklingu opakowań aluminiowych.


Every Can Counts >> everycancounts.euPartnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.