Koalicja Ratujmy Rzeki ogłosiła manifest dotyczący zarządzania wodą

zk

21.03.2022 14:21 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, Edukacja Koalicja Ratujmy Rzeki ogłosiła manifest dotyczący zarządzania wodą

Partnerzy portalu

Koalicja Ratujmy Rzeki ogłosiła manifest dotyczący zarządzania wodą - ZielonaGospodarka.pl
Fot. ratujmyrzeki.pl

Koalicja Ratujmy Rzeki, zrzeszająca organizacje ekologiczne, wystosowała manifest, w którym wskazała niezbędne rozwiązania, jakie należy wdrożyć, by zmniejszyć – potęgowane przez katastrofę klimatyczną - problemy z zasobami wody pitnej, suszami i powodziami.

Prezes należącego do Koalicji stowarzyszenia Klub Gaja Jacek Bożek poinformował w poniedziałek, że „dokument wskazuje rozwiązania wymagające pilnego wdrożenia i największe błędy w obecnym zarządzaniu wodą”.

„Postulaty Koalicji dotyczą: głębokiej reformy gospodarki wodnej, wdrożenia programów ochronnych przed powodzią i suszą, w tym tzw. powodzią błyskawiczną w miastach, renaturyzacji wód powierzchniowych, całkowitej rezygnacji z programu rozwoju żeglugi towarowej m.in. na Wiśle i Odrze, a także poprawy czystości wody w jeziorach i rzekach” – oznajmił prezes Klubu Gaja.

Koalicja zwróciła uwagę, że osiągnięcie celów środowiskowych unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej i traktowanie wody, jako dziedzictwa, a nie jako produktu handlowego, nie jest możliwe, jeśli będzie ona „podlegała logice krótkoterminowego zysku, a priorytetem gospodarki wodnej będą żegluga i hydroenergetyka”.

„Musimy po raz kolejny zadać pytanie, czy ma dziś sens inwestowanie w transport na bazie żeglugi śródlądowej? Czy zasób, jakim jest woda, będący podstawą rolnictwa i innych sektorów gospodarki, konieczny do właściwego stanu przyrody, mówiąc wprost – niezbędny nam wszystkim do życia – powinien być podporządkowany transportowi towarów? Odpowiedź jest oczywista i brzmi – nie” – uważa Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Koalicji Ratujmy Rzeki.

Koalicja w manifeście zwróciła uwagę na rosnący problem tzw. powodzi błyskawicznych na terenach zurbanizowanych.

„Pilnie potrzebne są rozwiązania systemowe, umożliwiające wdrożenie działań skutkujących szybkim wsiąkaniem wód opadowych, a polegających na masowym rozszczelnianiu powierzchni nieprzepuszczalnych oraz ochronie i tworzeniu terenów zielonych. Woda spływająca z powierzchni nieprzepuszczalnych powinna być retencjonowana z zamysłem wykorzystywana w czasie suszy” – uważa Marta Majka Wiśniewska z Fundacja Greenmind i Koalicja Ratujmy Rzeki.

Z kolei Paweł Augustynek Halny z organizacji Przyjaciele Raby i również z Koalicji, wskazał, że renaturyzacja rzek nie jest „wymysłem przyrodników, tylko formą nowoczesnej inżynierii wodnej, nowatorskiej ochrony przed powodzią i suszą, z sukcesem stosowana w krajach wysokorozwiniętych”. „Liczymy, że Krajowy Program Renaturyzacji Wód nie pozostanie dokumentem jedynie papierowym, ale że w ciągu najbliższych lat zyska priorytet. Najwyższy czas, by strumień pieniędzy przestał płynąć na twarde i szkodliwe, betonowe rozwiązania, a zamiast tego – by zdecydowanie większe finansowanie otrzymały właśnie projekty renaturyzacji” – ocenił.

Jacek Bożek z Klubu Gaja poinformował, że okazją do wystosowania manifestu, adresowanego do kreujących politykę ochrony środowiska i klimatu, w tym do premiera i partii opozycyjnych, jest przypadający 22 marca Światowy Dzień Wody.

Koalicja Ratujmy Rzeki skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.