Kręte zielone ścieżki dojścia do zeroemisyjności. Polska na ścieżce podejścia

Strona główna Energetyka, OZE Kręte zielone ścieżki dojścia do zeroemisyjności. Polska na ścieżce podejścia

Partnerzy portalu

Kręte zielone ścieżki dojścia do zeroemisyjności. Polska na ścieżce podejścia - ZielonaGospodarka.pl
Remi Eriksen, fot. Marek Grzybowski

Polska z programami rozwoju energetyki odnawialnej na lądzie i morzu oraz planami budowy energetyki jądrowej weszła na ścieżkę podejścia. Od warunków prawnych, determinacji władz krajowych i samorządów oraz społeczności lokalnych będzie zależało w jakim tempie osiągniemy wskaźniki i cele założone w raporcie DNV.

Nauka podpowiada nam, że zerowa emisja netto do 2050 r. jest celem, który ludzkość musi osiągnąć, aby mieć szansę na bezpieczne  zmniejszenie  ocieplenia o 1,5 stopnia C. Jest to cel, który staje się coraz trudniejszy do osiągnięcia, a emisje osiągają rekordowe poziomy i mają wzrosnąć, zanim osiągną szczyt w przyszłym roku – alarmuje Remi Eriksen, Group President, CEO DNV we wstępne do najnowszego raportu. 

Spal teraz, zapłać później


– Emisje muszą spadać bardzo szybko, abyśmy mogli osiągnąć zerową emisję netto w ciągu zaledwie 27 lat. Nasz „Pathway to Net-Zero Emissions report” (PNZ) zawiera plan tego, w jaki sposób świat może osiągnąć ten cel w granicach wykonalności technicznej i politycznej oraz w kontekście prognoz wzrostu gospodarczego głównego nurtu – informuje prezes Grupy DNV.

DNV proponuje "spal teraz, zapłać później". Aby osiągnąć zeromisyjność podejmuje się wiele programów inwestycyjnych mających na celu przyspieszenie budowy segmentów energetyki opartych na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie dąży się do ograniczania produkowania energii ze źródeł kopalnych. 

W Polsce dynamicznie rozwija się lądowa energetyka odnawialna oparta o pozyskiwanie energii z wiatru i słońca, gorzej wygląda energetyka oparta na biomasie. Powstają pierwsze lokalne społeczności energetyczne, jak na przykład w gminie Przywidz. 

Coraz bardziej zaawansowane są prace z budową morskich elektrowni wiatrowych. Według EY, Polska wyłania się na znaczącego gracza na rynku morskiej energetyki wiatrowej. Baltic Operator, spółka należąca do Grupy Przemysłowej Baltic, na początku października przeprowadziła cięcie blach dla morskich trafostacji (OSS) dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. 

Polska graczem w offshore i energetyce jądrowej


Trwa budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, będąca wspólną inwestycją Grupy Orlen i Northland Power. W 2026 roku ma włączyć do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW,  będąc w stanie wyprodukować czystą energię, mogącą zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych. Więcej na łamach GospodarkaMorska.pl [https://www.gospodarkamorska.pl/jaki-jest-potencjal-energetyczny-pojedynczej-turbiny-oraz-farmy-wiatrowej-orlen-podaje-dokladne-liczby-74291].  

Na ścieżce podejścia do elektrowni jądrowej znalazło się Pomorze. - Pomorskie nie jest samowystarczalne pod względem produkcji energii elektrycznej, a budowa elektrowni jądrowej może być bodźcem dla rozwoju nowych gałęzi gospodarki i nauki. Chcemy, by lokalne przedsiębiorstwa mogły w realizacji tej inwestycji uczestniczyć – powiedział marszałek Mieczysław Struk otwierając konferencję „Elektrownia jądrowa na Pomorzu – szanse i ryzyka. Czy istnieje alternatywa?”

– Nie ma alternatywy – przekonywała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i uzasadniła, że „Inwestorom, zamierzającym lokować w Polsce kapitał, w tym zagraniczny, trzeba zapewnić dostęp do taniej i bezpiecznej energii”. 

Cztery filary polskiej polityki energetycznej Polski, o których mówiła w Gdańsku sekretarz stanu Łukaszewska-Trzeciakowska wpisują znakomicie w ścieżki wytyczone w raporcie DNV. 

Wiatr i fotowoltaika kontra węgiel i gaz


Najbardziej godny uwagi jest wzrost produkcji energii elektrycznej do 2050 r., przy czym 21 razy więcej energii elektrycznej będzie pochodził z fotowoltaiki i 15 razy więcej energii będziemy pozyskiwali z wiatru w porównaniu z obecnymi poziomami. Węgiel całkowicie zostanie wyłączony z  systemu elektroenergetycznego. Ropa naftowa i gaz ziemny zmniejszą swój udział w produkcji energii elektrycznej o około dwie trzecie – wynika z projekcji zawartych w raporcie DNV.

– Prognoza emisji ETO przewiduje 23 GtCO2 rocznej emisji w 2050 r., co pokazuje, że istnieje duża luka, którą należy wypełnić, aby do tego czasu osiągnąć zerową emisję netto. Jak zatem załatać tę lukę? Większości emisji CO2 można uniknąć wdrażając technologie niskoemisyjne w systemie energetycznym – stwierdza się w raporcie DNV.

Już dzisiaj istnieją rozwiązania techniczne, które wymagają tylko masowego wdrożenia i zwiększenia skali. DO dyspozycji mamy technologie pozwalające wytwarzać energię z systemów składających się z różnych źródeł wytwarzania energii odnawialnej. 

Mamy rozwiązania – także w Polsce 


Mamy rozwiązania pozwalające na magazynowanie energii, tworzenie sieci społeczności energetycznych opartych na różnych źródłach. Mamy elektrolizery wytwarzające wodór i technologie jego przechowywania oraz instalacje tankowanie. Tutaj wiedzę, technologie i gotowe produkty mają firmy działające w Grupie Technologicznej ASE. Są układy pozwalające na  wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla. 

– Należy ograniczyć skalę innych technologii, takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz i silniki spalinowe. Same te działania będą niewystarczające i konieczne będzie także wdrożenie znacznych ilości technologii usuwania dwutlenku węgla. Mogą to być rozwiązania oparte na przyrodzie, takie jak ograniczenie wylesiania i zwiększenie sekwestracji biomasy – zauważa się w „Pathway to Net-Zero Emissions report”. 

– Czy to wszystko będzie kosztować ogromną kwotę? – pyta retorycznie Remi Eriksen i stwierdza: „Odpowiedź brzmi: nie. Nie w dłuższej perspektywie”.

Raport DNV zakłada jedynie 5% więcej wydatków na produkcję i przesył energii w stosunku do "najbardziej prawdopodobnej" przyszłości energetycznej opisanej w prognozie transformacji energetycznej.

To według  Eriksena – nadal stanowi to mniejszy procent globalnego PKB w 2050 r. niż wydatki na energię. W związku z tym, że świat zbliża się do kolejnego spotkania COP28, to pod koniec tego miesiąca, powinno to wzmocnić determinację regionów o wysokich dochodach, aby inwestować w szybszą transformację w regionach o niskich dochodach. 

Informacje o konferencji COP28 w dniach 30 listopada – 12 grudnia 2023 dostępne tu>>.

Raport DNV "Droga do zerowej emisji netto" dostępny tu >>.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.