Metacon podpisuje MoU z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie projektu zielonego wodoru

zk

26.01.2023 13:32
Strona główna Energetyka, OZE Metacon podpisuje MoU z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie projektu zielonego wodoru

Partnerzy portalu

Metacon podpisuje MoU z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie projektu zielonego wodoru  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Metacon AB podpisała z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach MoU dotyczące przygotowań przed planowanym zamówieniem i dostawą instalacji elektrolizerów o łącznej mocy do 5 MW. Całkowita wartość oczekiwanego zamówienia wynosi około 5,8 mln dolarów.

Porozumienie jest częścią projektu rozwojowego RDLP „Las Energii”, którego celem są inwestycje w energetykę wolną od paliw kopalnych - w tym inwestycje w zielony wodór oraz rozpoczęcie budowy kilku obiektów do jego produkcji. Docelowo H2 będzie wykorzystywany do zasilania bezemisyjnego transportu publicznego. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 2023 rok, a produkcja wodoru już na początku 2024 roku.

Pilotażowym projektem w ramach podpisanego porozumienia będzie elektrolizer o mocy do 5 MW połączony z planowaną przez RDLP instalacją fotowoltaiczną zlokalizowaną na terenie Katowic. Szczegółowy projekt i wymiarowanie zostaną wykonane wspólnie w kolejnej fazie przygotowań. System fotowoltaiczny ma być własnością i być obsługiwany przez RDLP, a Metacon ma dostarczyć elementy do budowy elektrolizerów i infrastrukturę.

- Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy wspólnie z RDLP przyczynić się do zielonej transformacji w Polsce. Możliwość wykorzystania wodoru zarówno do magazynowania lokalnie produkowanej energii wolnej od paliw kopalnych, jak i do wykorzystania jej do bezemisyjnego zasilania transportu podsumowuje sedno naszej wizji wkładu w samowystarczalne i zrównoważone społeczeństwa - skomentował Christer Wikner, prezes i dyrektor generalny Metacon.

- Leśnicy już wiele lat temu, tworząc projekt rozwojowy „Las Energii”, zrozumieli, że zielona energia – alternatywa dla paliw kopalnych – to przyszłość nie tylko energetyki czy transportu, ale także Lasów Państwowych. Wiele obszarów, którymi zarządzamy, z różnych powodów nigdy nie będzie lasem, np. obszary pod liniami energetycznymi. Zdajemy sobie sprawę, że produkcja zielonej energii to jedno, ale magazynowanie nadwyżek to dziś nie lada wyzwanie. Dlatego projekt dotyczący produkcji i magazynowania zielonego wodoru jest niezwykle cenny, ponieważ może on być wykorzystywany jako paliwo do zeroemisyjnych pojazdów lub może być przetwarzany na ciepło lub energię elektryczną. Pomimo możliwości pozyskiwania wodoru, którą my jako ludzie posiadamy od 1900 roku, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy go wytwarzać z poszanowaniem środowiska naturalnego, które jest dla nas, przyrodników, niezwykle ważne - powiedział Damian Sieber, dyrektor RDLP.

Lasy Państwowe przechodzą na OZE

Jego głównym celem projektu Las Energii jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym miksie energetycznym, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Efekty projektu będą stanowić istotną wartość dodaną do podstawowej roli Lasów Państwowych, jaką jest zachowanie trwałości ekosystemów leśnych w Polsce.

Projekt obejmuje wiele różnorodnych, ale uzupełniających się zadań oraz inwestycji, takich jak:
* Opracowanie strategii energetycznej Lasów Państwowych.
* Dzierżawa gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe w celu budowy i eksploatacji OZE.
* Produkcja energii z OZE w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych, turbinach wiatrowych i instalacjach wykorzystujących zielony wodór wraz z budową magazynów energii oraz modernizacją infrastruktury przesyłowej znajdującej się na gruntach LP.
* Wyposażenie LP w pojazdy napędzane energią elektryczną i paliwami alternatywnymi, a także budowa infrastruktury stacji ładowania tego typu pojazdów na potrzeby własne oraz dostępnej publicznie.
* Zwiększenie efektywności energetycznej LP poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią, w tym zakupów nośników energii – wspólnych dla kilkuset jednostek LP.
* Współpraca inwestycyjna z krajowymi producentami energii oraz klastrami energetycznymi.
* Współpraca technologiczna z uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju: testowanie i wdrażanie innowacji z obszaru efektywności energetycznej i OZE.
* Promocja i upowszechnianie wiedzy o korzyściach z energii produkowanej z OZE oraz technologiach efektywnego wykorzystywania.

Planowana moc instalacji fotowoltaicznych ma wynieść 300 MW, a turbin wiatrowych – 240 MW.

Od 2022 r. znaczną część projektu „Las Energii” koordynuje CKPŚ.


Wszystkie dotychczas wybudowane stacje ładowania pojazdów w LP (60 szt.) są publicznie dostępne i w ramach promocji elektromobilności ładowanie pojazdów prywatnych możliwe jest bezpłatnie.

Docelowo planowane jest zainstalowanie 402 stacji ładowania oraz zwiększenie liczby pojazdów z napędem elektrycznym lub alternatywnym do ponad 120 szt.

Wszystkie inwestycje finansowane będą ze środków własnych Lasów Państwowych (tzw. fundusz leśny). Ponadto planuje się pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, m.in. środków UE, za co odpowiadać będzie CKPŚ.

Projekt „Las Energii” stanowi kontynuację projektu pn. „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL Lasy Państwowe” realizowanego w latach 2017-2020.


Źródło: Las Energii, Metacon, RDLP

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.