MKiŚ planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło

MKiŚ planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło - ZielonaGospodarka.pl
10.07.2023 15:36
Strona główna Energetyka, OZE MKiŚ planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło

Partnerzy portalu

MKiŚ planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło - ZielonaGospodarka.pl

Ministerstwo klimatu planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło, które przedsiębiorstwa ciepłownicze przedstawiają do zatwierdzenia Prezesowi URE. Zmiana rozporządzenia ma uniemożliwić kalkulowanie taryf na podstawie wskaźników z okresu wysokich cen.

Opublikowany w poniedziałek projekt zmiany "Rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło" przewiduje wykreślenie zapisu, który umożliwia kalkulowanie planowanego przychodu przedsiębiorstwa ciepłowniczego na podstawie wskaźników publikowanych przez Prezesa URE.

Wskaźniki te wynikają ze sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych, dotyczących minionego okresu, w którym dominowały wysokie koszty nośników energii - zaznacza się w uzasadnieniu. Funkcjonujące w okresie zwiększonych kosztów i wzrastającej inflacji dane uwzględniane w sprawozdaniach nie odzwierciedlały aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw energetycznych - brzmi uzasadnienie.

W projekcie zakłada się więc, że do 1 stycznia 2028 r. wytwórcy będą ustalać planowany przychód na innych zasadach, korzystając ze specjalnego wzoru do obliczeń. Powrót to używania planowanego przychodu ciepła na podstawie wskaźników zawartych w algorytmie, możliwy będzie od 1 stycznia 2028 r.

Dodatkowo projektowana zmiana zakłada, że zmiana obowiązującej taryfy będzie mogła nastąpić po łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: istotności i nieprzewidywalności. Jak podkreśla się w Ocenie Skutków Regulacji, zmiana np. cen zakupu uprawnień do emisji CO2 lub zmiana cen paliw będzie musiała być nie tylko istotna, ale także nieprzewidywalna, aby zaistniała możliwość zmiany taryfy. Z tego względu wnioski o zmianę taryfy dla ciepła będą poddawane przez Prezesa URE szczegółowej analizie nie tylko ze względu na istotność, ale także ze względu na nieprzewidywalność zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej - zaznacza się w OSR.(PAP)

wkr/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.