Na Pomorzu powstanie nowa ważna linia energetyczna, która znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy OZE

zk

16.05.2022 15:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Na Pomorzu powstanie nowa ważna linia energetyczna, która znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy OZE

Partnerzy portalu

Na Pomorzu powstanie nowa ważna linia energetyczna, która znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa
Energa Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE.  

Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie działania ENERGA-OPERATOR od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 kilometrów, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany.

Linia elektroenergetyczna przebiegać będzie przez tereny sześciu gmin: gminy Sierakowice, gminy  Kartuzy, gminy Linia, gminy Szemud, gminy Łęczyce oraz gminy Luzino.

Dzięki jej powstaniu istotna, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie prac remontowych  i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji, linii wysokiego napięcia.

Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Z powstaniem linii ściśle powiązana jest również budowa nowego GPZ w miejscowości Łebno. Obiekt ten zaplanowany został w układzie H5, pozwalającym na jego dwustronne zasilanie. Wyposażony zostanie również w dwa stanowiska transformatorów WN/SN. Jego ukończenie docelowo zwiększy potencjał przyłączeniowy dla OZE oraz odbiorców. Powstanie nowej stacji pozwoli również na skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia (SN), co przełoży się na zmniejszenie liczby i czasu przerw w dostawach energii. W związku z powstaniem stacji zaplanowano także budowę oraz modernizację około 20 kilometrów linii średniego napięcia.

Projekt linii WN relacji  Żarnowiec – Łebno – Sierakowice, wykonany zostanie przez Energę Invest, spółkę zależną Energi SA z Grupy Orlen. Przy jej budowie wykorzystanych zostanie około 180 nowatorskich słupów, opracowanych przez Energę Invest we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu Pylon.

Zastosowanie tych konstrukcji umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 400 metrów, a tym samym zmniejszenie liczby niezbędnych stanowisk słupowych. Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami, przez których tereny przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna. Rada Gminy Szemud oraz Rada Miejska w Kartuzach podjęły już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla potrzeb realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.

Co ważne nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej w tym rejonie elektrowni atomowej.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026–2028.

 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.