NCBR: ponad 390 mln zł na projekty dotyczące energetyki odnawialnej trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych

zk

10.03.2022 10:26 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE NCBR: ponad 390 mln zł na projekty dotyczące energetyki odnawialnej trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych

Partnerzy portalu

NCBR: ponad 390 mln zł na projekty dotyczące energetyki odnawialnej trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Zbynek Burival/Unsplash

Ponad 390 mln zł na projekty dotyczące energetyki odnawialnej trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych w ramach programu „Nowe technologie w zakresie energii”, wspierającego osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało w środę, że ogłosiło drugi konkurs w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do 30 czerwca br., do godz. 16.00.

Podkreślono, że projekty zgłaszane w konkursie ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego. Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II” NCBR przeznacza 393 mln zł.

NCBR wyjaśnił, że kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne: „Energetyka solarna” – 125,9 mln zł, „Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych” – 125,9 mln zł, „Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)” – 141,2 mln zł.

Zaznaczono również, że wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek, przy czym dopuszcza się, że złoży kilka wniosków na różne projekty w różnych tematach lub w różnych obszarach tematycznych.

"Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych" - poinformowało NCBR.

Zwrócono uwagę, że projekty będą realizowane w trzech fazach i będą ze sobą konkurować. Dodano, że zgodnie z założeniami Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” wsparcie finansowe w kolejnych fazach będzie udzielane tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz.

"Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi dla fazy pierwszej – 100 tys. zł, dla fazy drugiej – 15 mln zł, a dla fazy trzeciej – 80 mln zł" - wyliczył NCBR.

Zaznaczono, że wykonawcy będą zobowiązani do wdrożenia wyników projektu w ciągu trzech lat od zakończenia realizacji jego trzeciej fazy. Jednostki naukowe mogą liczyć na 100 proc. dofinansowania w ramach działalności niegospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw poziom dofinansowania na realizację poszczególnych prac w projekcie jest zróżnicowany i szczegółowo określony w regulaminie konkursu.

NCBR podkreśliło, że Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, przez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia o 20-50 proc. – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w krajowym ogólnym miksie energetycznym.

"Niezależnie od czynników środowiskowych i ekonomicznych transformacja energetyczna staje się kołem napędowym rozwoju innowacyjnych technologii" – stwierdził dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, przygotowany przez Radę NCBR, został zatwierdzony w 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki. Środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na jego realizację w latach 2020-2029 to 800 mln zł. Pochodzą one z dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.