Niemal 12 mln zł kosztować będzie rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie

Niemal 12 mln zł kosztować będzie rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie - ZielonaGospodarka.pl
15.12.2023 10:39
Strona główna Odpady, Recykling Niemal 12 mln zł kosztować będzie rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie

Partnerzy portalu

Niemal 12 mln zł kosztować będzie rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie - ZielonaGospodarka.pl

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) z Krosna na Podkarpaciu podpisał umowę z firmą Solkan na rozbudowę infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. W ramach inwestycji o wartości blisko 12 mln zł powstaną m.in. zadaszone boksy do magazynowania i doczyszczania odpadów.

Jak poinformowała spółka, Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przetwarza odpady komunalne z terenu Krosna i 27 okolicznych gmin.

W ramach partnerstwa samorządów i wspólnego projektu odpadowo-energetycznego w 2021 r. krośnieńska instalacja została rozbudowana i zmodernizowana. Teraz jej infrastruktura będzie uzupełniona o zadaszone boksy magazynowe wraz z placami do magazynowania odpadów wielkogabarytowych, opon, farb i opakowań po farbach oraz magazynowania i doczyszczania szkła.

Nowe obiekty powstaną na terenie RCOO przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, między częścią biologiczną instalacji a częścią administracyjną, w miejscu, gdzie dotychczas przetwarzane były odpady wielogabarytowe.

Jak podkreślił prezes KHK Janusz Fic, dzięki tej inwestycji dostosowany zostanie cały system odzysku odpadów do wymogów prawa unijnego i krajowego. „Inwestycja ta pozwoli na dalszą poprawę gospodarki odpadami na obsługiwanym przez naszą spółkę obszarze” – dodał.

W ramach kontraktu firma Solkan, która zrealizuje inwestycję, wykona prace rozbiórkowe i demontażowe w miejscu, w którym powstaną nowe boksy magazynowe, wybuduje wiatę nad boksami magazynowymi na odpady oraz budynek administracyjno-socjalny w technologii kontenerowej. Powstanie też nowy plac, droga, parking i chodniki. Jednym z ważniejszych zadań będzie też budowa wagi terenowej najazdowej, kluczowej do obsługi tej części instalacji.

Obecny na podpisaniu umowy prezydent Krosna Piotr Przytocki podkreślił, że racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów w proekologicznych działaniach samorządu. „Myślę, że ta inwestycja usprawni jeszcze bardziej przetwarzanie odpadów w naszej instalacji i będzie miała walor nie tylko ekologiczny, ale także społeczny” – zaznaczył.

Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie została dofinansowana w formie dotacji i pożyczki, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach I etapu rozbudowy powstała m.in. zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania oraz maksymalizująca odzysk surowców, a także został wybudowany nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ze ścieżką edukacyjną i kącikiem rzeczy używanych.

Natomiast II etap projektu obejmuje budowę bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Autor: Wojciech Huk

huk/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.