Nowatorski odzysk i transport ciepła odpadowego

zk

15.12.2022 09:42 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Nowatorski odzysk i transport ciepła odpadowego

Partnerzy portalu

Nowatorski odzysk i transport ciepła odpadowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Wdrożenie innowacyjnej technologii energetycznej przez PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. umożliwi udzielona ze środków własnych NFOŚiGW preferencyjna pożyczka w wys. ok. 12,2 mln zł. Projekt obejmie budowę bezemisyjnego źródła ciepła składającego się z magazynu energii cieplnej pochodzącej ze zlewni ścieków i kolektorów gruntowych, z wykorzystaniem transportu ciepła do punktów odbioru specjalistycznymi, mobilnymi magazynami energii.

Środki wspierające realizację przedsięwzięcia będą przekazane z programu Nowa Energia, którego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój zeroemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, oraz rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Udzielone w tym przypadku dofinansowanie w postaci pożyczki będzie połączone z możliwością uzyskania przez beneficjenta premii innowacyjnej w wysokości do 20 % kapitału wypłaconej pożyczki, która będzie dostępna po zrealizowaniu założonego w umowie zakresu rzeczowego projektu.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez PWiK w Ząbkach do końca przyszłego roku, ma sięgnąć blisko 14,4 mln zł.

Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie ciepła ze ścieków z terenu Ząbek do ogrzewania budynków przedsiębiorstwa beneficjenta. Będą to zarówno ścieki dowożone do zlewni specjalistycznymi wozami, jak i ścieki transportowane kolektorem ścieków, posiadające przy tym stabilną temperaturę oraz duży przepływ objętościowy - a zatem duży potencjał w zakresie możliwej do pozyskania energii cieplnej.

Przed rozpoczęciem inwestycji beneficjent przeprowadził analizy i badania, na podstawie których opracowano technologię odzysku ciepła z ww. zasobów i cały system bezemisyjnego źródła energii.
Ciepło ma być transportowane do obiektów z wykorzystaniem mobilnych magazynów ciepła - taki sposób dostawy przewidziano z uwagi na wysokie koszty, stwierdzoną nieopłacalność oraz trudności techniczne dla budowy ciepłociągu.

Zasadniczymi elementami stworzonego komponentu energetycznego będą: magazyn energii, układy odzysku ciepła ze ścieków z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektor ściekowy, a także mobilne magazyny ciepła z czynnikiem zmiennofazowym (na dwóch zestawach transportowych), instalacje fotowoltaiczne zasilające energią elektryczną pompy ciepła oraz nowy punkt zlewny ścieków komunalnych (z instalacją antyodorową oraz wymiennikiem ciepła).

Innowacyjność projektu polega na integracji ww. rozwiązań technicznych związanych z odzyskiem ciepła odpadowego, produkcją energii z OZE oraz transportem ciepła do odbiorcy za pośrednictwem mobilnych magazynów ciepła (wykorzystujących materiały zmiennofazowe), przy rozwiązaniu tym samym problem nieekonomicznego przesyłu małych ilości ciepła.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 9 grudnia br. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Sławomira Mazurka oraz prezesa zarządu PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. Janusza Czarnogórskiego.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.