Orlen: lepsze wykorzystanie szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną

Orlen: lepsze wykorzystanie szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną - ZielonaGospodarka.pl
07.02.2024 11:04
Strona główna Energetyka, OZE Orlen: lepsze wykorzystanie szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną

Partnerzy portalu

Orlen: lepsze wykorzystanie szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną - ZielonaGospodarka.pl

Agencja MSCI oceniła, że Orlen lepiej wykorzystuje szanse związane z inwestycjami w transformację energetyczną. Zauważyła też poprawę w obszarze raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych - poinformował Orlen we wtorek.

"Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki Orlen do poziomu „A” z poziomu „BBB” . W porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego odpowiadających odpowiednio literom „E” i „S” akronimu ESG" - poinformował Orlen.

"Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami" - dodała spółka w komunikacie.

Orlen podkreślił, że po raz kolejny "bardzo wysoko oceniono" obszar ochrony praw pracowników i BHP. "Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 r. spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne" - wskazał. Spółka zaznaczyła, że przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Orlen przypomniał, że pod koniec 2023 r. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 roku m.in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Zwrócono tez uwagę, że jeszcze w grudniu 2020 r. Orlen wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. "Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited" - zaznaczono.

Europejską Dyrektywa dot. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) nakłada na określone spółki obowiązek publikacji, obok informacji finansowych, również informacji związane ze zrównoważonym rozwojem. Muszą one wskazać wpływ czynników ESG na decyzje biznesowe oraz decyzji biznesowych na otoczenie firmy, szczególnie jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko.

Dyrektywa wymusza przeprowadzenie analizy i określenia wpływu finansowego oraz biznesowego czynników ESG na wartość oraz strategię przedsiębiorstwa. Strategia ESG umożliwia długofalowe planowanie rozwój firmy w oparciu o zagadnienia dotyczące środowiskowa.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.