PEJ: raport środowiskowy dot. elektrowni jądrowej złożony do GDOŚ

zk

31.03.2022 08:14 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE PEJ: raport środowiskowy dot. elektrowni jądrowej złożony do GDOŚ

Partnerzy portalu

PEJ: raport środowiskowy dot. elektrowni jądrowej złożony do GDOŚ - ZielonaGospodarka.pl
Fot. © Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Raport środowiskowy dotyczący pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został złożony do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - poinformowała w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. GDOŚ będzie prowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

PEJ sprecyzowały, że raport o odziaływaniu na środowisko dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. To kluczowy dokument w procedurze oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej - podkreśliła spółka.

Jak zaznaczyły PEJ, ostateczny kształt Raportu OOŚ wypełnia zapisy postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w 2016 r. określił zakres raportu środowiskowego w odniesieniu do rozważanych wariantów lokalizacyjnych, ich podwariantów technicznych, a także względem infrastruktury towarzyszącej elektrowni.

Raport będzie udostępniany przez GDOŚ zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z procedurą, po zapoznaniu się z raportem GDOŚ może zwrócić się do spółki z prośbą o uzupełnienie czy też doprecyzowanie informacji w nim zawartych. Gdy ten etap zostanie zakończony, GDOŚ opublikuje stosowną informację dostępną dla społeczeństwa oraz sam raport.

Wraz z raportem środowiskowym spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła też dokumentację na potrzeby przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W grudniu 2021 r. PEJ wskazały nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Podstawą do wskazania były wyniki badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że lokalizacja spełnia wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu decyzja o wyborze technologii, w której powstaną elektrownie, ma zapaść w 2022 r.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.