PGE Energia Ciepła uruchomiła innowacyjną instalację Hybrydowego Węzła Ciepła

zg

22.11.2023 15:20
Strona główna Energetyka, OZE PGE Energia Ciepła uruchomiła innowacyjną instalację Hybrydowego Węzła Ciepła

Partnerzy portalu

PGE Energia Ciepła uruchomiła innowacyjną instalację Hybrydowego Węzła Ciepła - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła uruchomiła pilotażową instalację Hybrydowego Węzła Ciepła w Zgierzu. To pierwszy tego typu projekt w Polsce zrealizowany przez PGE Energia Ciepła w budynku mieszkalnym wielolokalowym we współpracy z TBS.

PGE Energia Ciepła uruchomiła pilotażową instalację Hybrydowego Węzła Ciepła (HWC) w Zgierzu. Projekt ma pomóc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia w dziedzinie hybrydowych węzłów ciepła instalowanych w systemie ciepłowniczym. Został zrealizowany we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Zgierzu i Wspólnotą Mieszkaniową.

- Oddanie do użytkowania Hybrydowego Węzła Ciepła w Zgierzu to kolejny element realizacji strategii PGE. Wprowadziliśmy do praktyki działania spółki trzy filary: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. HWC w Zgierzu to modelowy przykład realizacji projektu opartego na wszystkich tych trzech filarach – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Pilotażowa instalacja ma posłużyć do pozyskania danych, umożliwiających optymalizację tego innowacyjnego rozwiązania oraz implementację kolejnych tego typu węzłów w systemie ciepłowniczym. Innowacja dotyczy inteligentnego zarządzania produkcją i dostawami energii ciepła do odbiorcy końcowego poprzez integrację źródła wytwórczego ciepła systemowego oraz rozproszonych źródeł wytwórczych przy właściwym jego magazynowaniu w lokalizacji odbiorcy tak, aby móc dodatkowo wpływać przy większej skali na sieć ciepłowniczą. Zaproponowane w projekcie innowacyjne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie inteligentnej automatyki do sterowania pracą węzła i bezpośredniej współpracy z centralnym źródłem ciepła, którym to PGE EC realnie dysponuje, wyróżnia je na tle innych dostępnych rozwiązań.

- Wdrażając HWC w Zgierzu, nie tylko podążamy za nowoczesnymi trendami energetycznymi, ale również umacniamy współpracę z zarządzającymi nieruchomościami mieszkalnymi wielolokalowymi. To partnerskie podejście, które przynosi korzyści mieszkańcom i środowisku – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Prace nad projektem rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku, obejmując analizy techniczne, ekonomiczne, a także wybór lokalizacji. W efekcie współpracy z TBS w Zgierzu oraz wykonawcą, pilotażowy HWC został 20 listopada oddany do eksploatacji. Ważnym elementem projektu było także zaangażowanie mieszkańców budynku przy ul. Dubois 28, którzy zgodzili się na współpracę i udostępnili przestrzeń dla instalacji. W ramach uznania dla ich zaangażowania odbiorcy ciepła z tego węzła zostaną objęci preferencyjną ceną ciepła.

Hybrydowy Węzeł Ciepła (HWC) w Zgierzu wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, takie jak powietrzna pompa ciepła, magazyn ciepła o pojemności około 800 litrów oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6 kWp. Proces działania jest oparty na inteligentnym systemie sterowania, który zarządza dostarczaniem ciepła do budynku przy użyciu różnych źródeł energii. Pompa ciepła ładuje magazyn ciepła, a woda, wracając z instalacji po dostarczeniu ciepła do budynku, jest dodatkowo podgrzewana w magazynie. System  obejmuje również główny wymiennik ciepła w węźle, który - jeśli jest to konieczne - dogrzewa wodę za pomocą sieci ciepłowniczej. Instalacja fotowoltaiczna na dachu produkuje energię elektryczną zasilającą cały system, w tym pompę ciepła.

HWC w Zgierzu umożliwia zredukowanie zużycia energii pierwotnej zgodnie z normami WT2021. Pozwala dostosować się do zmieniającego się popytu na ciepło, zwłaszcza w kontekście nowych wymagań technicznych dla budynków WT2021. Węzeł działa też jako dodatkowe źródło ciepła, wspomagając źródła kogeneracyjne, minimalizując straty ciepła w sieci ciepłowniczej oraz zwiększając bezpieczeństwo dostaw ciepła. Elastyczność pracy pozwala na minimalizację kosztu ciepła. Projekt HWC w Zgierzu wpisuje się w strategię PGE, dotyczącą stopniowej dekarbonizacji ciepłownictwa sieciowego oraz spełniania wymogów stawianych przez UE, m.in. w kontekście dyrektyw RED II i III oraz pakietu 'Fit-For-55'. Odpowiada także na wyzwania związane z nowymi standardami technicznymi dla budynków WT2021 oraz przyczyni się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym, co w przyszłości wpłynie na większą konkurencyjność PGE Energia Ciepła na rynku oraz umożliwi dalszy rozwój firmy.

Warto przypomnieć, że PGE Energia Ciepła w połowie października br. oddała do eksploatacji nową, zasilaną gazem jednostkę wytwórczą w Zgierzu. Jest to już trzecia niskoemisyjna inwestycja ciepłownicza zakończona w tym roku w Grupie PGE. Gwarantuje ona produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla mieszkańców, poprawiając warunki środowiskowe w mieście. Elektrociepłownia w Zgierzu dostarcza ciepło do ponad 60% mieszkańców Zgierza.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej. Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Zgierza. Elektrociepłownia produkuje ciepło oraz energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (skojarzeniu).

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.