POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

PGE podpisała umowę realizacyjną w ramach Programu LTE450

zk

12.06.2023 15:35 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE PGE podpisała umowę realizacyjną w ramach Programu LTE450

Partnerzy portalu

PGE podpisała umowę realizacyjną w ramach Programu LTE450 - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, w ramach budowy sieci łączności specjalnej LTE450, podpisała umowę z firmą Ericsson na dostawę i wdrożenie komponentów radiowych RAN. Uruchomienie sprzętu radiowego RAN i rdzeniowego CORE będzie stanowiło trzon uruchamiania usług LTE450 na potrzeby energetyki.

- Grupa PGE, poprzez realizację Programu LTE450 i budowę dedykowanej dla energetyki sieci łączności specjalnej, przyczynia się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie w obszarach strategicznych dla Polski. Zaawansowana technologia telekomunikacyjna będzie miała kluczowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej nie tylko dla Grupy PGE, ale również dla przyszłych użytkowników sieci w tym pozostałych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Sieć radiowa RAN będzie obejmowała ponad 500 stacji bazowych PGE Dystrybucja, które pokryją zasięgiem LTE450 obszar blisko 40% kraju -  powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie umowy nastąpiło w związku z zakończonym kolejnym postępowaniem zakupowym w Programie LTE450. Przetarg realizowany był w trybie negocjacji sektorowych z ogłoszeniem, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

W ramach podpisanej umowy firma Ericsson będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie wszystkich komponentów radiowych RAN (Radio Access Network) dla nowopowstającej sieci LTE450. Głównymi składnikami są urządzenia nadawczo-odbiorcze i anteny instalowane na wieżach telekomunikacyjnych (stacje bazowe LTE450), które odpowiadają za zapewnienie zasięgu radiowego oraz zapewnienie bezprzewodowej komunikacji w paśmie 450 MHz (3GPP Band 31) dedykowanym dla sektora energii. Stacje bazowe dostarczone przez Ericsson to sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, które oprócz standardowej szerokopasmowej transmisji danych w technologii LTE, umożliwią także – zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez PGE – świadczenie dla urządzeń energetyki nowoczesnych usług IoT/M2M (LTE-M, NB-IoT). W ramach wdrożenia przewidziany jest również dedykowany system nadzoru i zarządzania (System OSS).

Dostawy i prace instalacyjne przewidziane w umowie obejmują obszar funkcjonowania PGE Dystrybucji, co stanowi pierwszy etap budowy sieci łączności specjalnej LTE450 dla polskiej energetyki. Plan działania w Programie LTE450 dla pierwszego etapu przewiduje wdrożenie i uruchomienie w latach 2024-2025 podstawowych usług łączności w sieci LTE450 oraz dalszą rozbudowę jej zasięgu, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce. W ramach kolejnych etapów planowana jest również realizacja prac poza Grupą PGE, w szczególności dla  innych podmiotów z sektora energetyki.

Pasmo częstotliwości 450 MHz dedykowane dla energetyki, zgodnie z zapisami ogólnopolskiej rezerwacji udzielonej spółce PGE Systemy, jest przeznaczone na potrzeby realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Polski. Głównym celem jest zapewnienie tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, usuwania awarii lub monitoringu zdarzeń powodujących zagrożenia dla dostaw energii lub jej nośników, lub zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników. W PGE Dystrybucja, na bazie sieci LTE450, będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie. Działania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności i jakości dostaw energii zmierzają w kierunku coraz szerszej cyfryzacji i automatyzacji procesów. Budowana wielousługowa sieć LTE450 – poprzez zapewnienie nowoczesnych dedykowanych kanałów komunikacji – umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa, sprawności i efektywności pracy systemu energetycznego na obszarze działania PGE Dystrybucja.

Zakres prac zgodnych z podpisaną umową RAN obejmuje etap realizacji i utrzymania infrastruktury radiowej do roku 2033. Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest także świadczyć usługi gwarancji i wsparcia technicznego do sierpnia 2033 roku, zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.

- Ericsson jest dumny z tego, że jest partnerem PGE CORE i RAN dla sieci energetycznej LTE450 o znaczeniu krytycznym. Rozwiązanie umożliwi kompleksowe świadczenie mobilnych usług szerokopasmowych dla urządzeń LTE oraz IoT/M2M zgodnie ze standardami 3GPP. Sieć radiowa RAN będzie się składać z ponad 500 stacji bazowych - mówił Martin Mellor, prezes zarządu Ericsson.

Równolegle do zakończonych przez PGE kluczowych przetargów dla komponentów centralnych CORE oraz komponentów radiowych RAN, w Programie LTE450 trwają zaawansowane prace zmierzające do rozstrzygnięcia przetargów publicznych PZP i wyboru wykonawców dla pozostałych składników sieci LTE450 – w tym gównie dotyczące: zakupu i wdrożenia dedykowanych systemów zasilania z podtrzymaniem awaryjnym, zakupu i wdrożenia urządzeń teletransmisyjnych, czy też najmu powierzchni na obcych wieżach antenowych w celu uzupełnienia siatki obiektów własnych PGE. Ruszają również prace modernizacyjne własnych wież telekomunikacyjnych PGE, jako kolejny krok po wykonanych już wcześniej kompleksowych inwentaryzacjach i ekspertyzach technicznych obiektów.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.