PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG

zg

29.11.2023 09:03
Strona główna Energetyka, OZE PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG

Partnerzy portalu

PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 2,5 mld złotych z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych PGE.

Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej

o marżę. Marża Kredytu może ulec korekcie w zależności od ratingu ESG (Environmental, Social and Governance) przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną, niezależną agencję. Okres finansowania wynosi 5 lat od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia go o okres nie dłuższy niż 3 lata.

Skuteczne wdrażanie i komunikowanie zasad ESG przekłada się na możliwość pozyskiwania tańszego finansowania, co w konsekwencji ogranicza koszty transformacji energetycznej i bieżącej działalności Grupy. Powiązanie kosztów finansowania kredytu z ratingiem ESG Grupy PGE potwierdza, że zrównoważony rozwój w działalności Grupy PGE ma strategiczne znaczenie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadała oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Obecnie PGE posiada ocenę ratingową na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), obie z perspektywą stabilną.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.